Podsumowanie zadań badawczych z zakresu rolnictwa ekologicznego realizowanych w roku 2012 na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniach 27 i 28 lutego po raz kolejny odbyło się w radomskim oddziale CDR spotkanie nauki z praktyką. W konferencji podsumowującej wyniki badań w zakresie rolnictwa ekologicznego realizowanych w roku 2012 udział wzięło ponad sto osób, w tym dwudziestu gości z zagranicy - z Bułgarii, Szwecji, Rumunii, Ukrainy, Litwy i Węgier. Badania nad rolnictwem ekologicznym realizowało dwanaście jednostek naukowych w 27 tematach. Ze względu na charakter konferencji prowadzący badania przedstawiali jedynie skrócone wersje metodyki i wyników, tym bardziej, że niektóre doświadczenia trwają jeszcze zbyt krótko (ilość powtórzeń) by prezentować konkretne rekomendacje dla praktyki.

Biofach Norymberga 2013

Blisko 41500 (w roku 2012: 40315) wizytujących ze 129 krajów (spoza Niemiec 17 835 czyli 43%) obejrzało produkty wystawiane przez 2196 (w roku 2012: 2220), wystawców ekologicznych produktów rolniczych oraz 200 wystawców w targach kosmetyków naturalnych i produktów wellness - Vivaness. Czołowymi wystawcami, obok wiodących Niemiec, były Włochy, Austria, Francja, Holandia. Ostatni rok wykazał, że międzynarodowy rynek systematycznie rośnie. Sprzedaż produktów ekologicznych w Niemczech  wzrosła o 6%, do ponad 7 mld EUR w 2012 r., podczas gdy na szczeblu międzynarodowym wyniosła 63 miliardów dolarów.

Organic Marketing Forum 2013

Szanowni Państwo

Zapraszamy do udziału w niecodziennym spotkaniu dla przedsiębiorstw sektora produktów organicznych.

8. Organic Marketing Forum, umożliwi Państwu:

- poznanie nowych przedsiębiorstw z obszaru Europy Centralnej i Wschodniej

- nawiązanie nowych kontaktów z przedsiębiorstwami branży

- zdobycie informacji o najnowszych trendach na rynkach organicznych.

Wybrano najlepsze gospodarstwa ekologiczne 2012 r.

     Była to już piąta edycja Konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne, ogłoszonego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w ramach którego oceniano gospodarstwa w dwóch kategoriach: „EKOLOGIA-ŚRODOWISKO” i „EKOLOGICZNE GOSPODARSTWO TOWAROWE”. Konkurs został przeprowadzany dwuetapowo. Etap wojewódzki w każdym z 16 województw prowadziły wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego. Cieszył się on dużym zainteresowaniem, czego dowodem była liczba gospodarstw zgłoszonych do konkursu. Najwięcej zgłoszeń napłynęło do komisji konkursowych w województwach: lubuskim, podkarpackim, małopolskim i opolskim, najmniej w województwie lubelskim i warmińsko-mazurskim. Formularze zgłoszeniowe zawierały możliwość wyboru przez rolnika kategorii, w której składa zgłoszenie do konkursu. Ze 179 zgłoszonych gospodarstw komisje do oceny merytorycznej zakwalifikowały 175. W wyniku weryfikacji wojewódzkie komisje konkursowe wyłoniły do etapu krajowego po jednym, najlepszym gospodarstwie ekologicznym z każdej z dwóch kategorii.
     

Wyłoniono laureatów tegorocznego Konkurs Wiedzy o Rolnictwie Ekologicznym

     W roku bieżącym formuła konkursu dla uczniów szkół sektora rolno-spożywczego była nieco inna niż w latach poprzednich. Konkurs odbył się w trzech etapach, a udział wzięło w nim 68 szkół sektora rolno-spożywczego z całego kraju w tym podległe MRiRW. Pierwszy etap odbywał się na poziomie szkoły i wyłonił po jednym zwycięzcy. Laureaci z etapu szkolnego uczestniczyli w etapie wojewódzkim, który odbył się 28 września br. w szesnastu ośrodkach doradztwa rolniczego. Na tym etapie w konkursie uczestniczyło 58 uczniów, którzy pisali test składający się z czterdziestu pytań a Ci którzy otrzymali największą ilość punktów (po jednym uczniu z województwa) reprezentowali swoje szkoły w etapie ogólnokrajowym.