Podsumowanie zadań badawczych z zakresu rolnictwa ekologicznego realizowanych w roku 2012 na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniach 27 i 28 lutego po raz kolejny odbyło się w radomskim oddziale CDR spotkanie nauki z praktyką. W konferencji podsumowującej wyniki badań w zakresie rolnictwa ekologicznego realizowanych w roku 2012 udział wzięło ponad sto osób, w tym dwudziestu gości z zagranicy - z Bułgarii, Szwecji, Rumunii, Ukrainy, Litwy i Węgier. Badania nad rolnictwem ekologicznym realizowało dwanaście jednostek naukowych w 27 tematach. Ze względu na charakter konferencji prowadzący badania przedstawiali jedynie skrócone wersje metodyki i wyników, tym bardziej, że niektóre doświadczenia trwają jeszcze zbyt krótko (ilość powtórzeń) by prezentować konkretne rekomendacje dla praktyki.

Biofach Norymberga 2013

Blisko 41500 (w roku 2012: 40315) wizytujących ze 129 krajów (spoza Niemiec 17 835 czyli 43%) obejrzało produkty wystawiane przez 2196 (w roku 2012: 2220), wystawców ekologicznych produktów rolniczych oraz 200 wystawców w targach kosmetyków naturalnych i produktów wellness - Vivaness. Czołowymi wystawcami, obok wiodących Niemiec, były Włochy, Austria, Francja, Holandia. Ostatni rok wykazał, że międzynarodowy rynek systematycznie rośnie. Sprzedaż produktów ekologicznych w Niemczech  wzrosła o 6%, do ponad 7 mld EUR w 2012 r., podczas gdy na szczeblu międzynarodowym wyniosła 63 miliardów dolarów.

Wybrano najlepsze gospodarstwa ekologiczne 2012 r.

     Była to już piąta edycja Konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne, ogłoszonego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w ramach którego oceniano gospodarstwa w dwóch kategoriach: „EKOLOGIA-ŚRODOWISKO” i „EKOLOGICZNE GOSPODARSTWO TOWAROWE”. Konkurs został przeprowadzany dwuetapowo. Etap wojewódzki w każdym z 16 województw prowadziły wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego. Cieszył się on dużym zainteresowaniem, czego dowodem była liczba gospodarstw zgłoszonych do konkursu. Najwięcej zgłoszeń napłynęło do komisji konkursowych w województwach: lubuskim, podkarpackim, małopolskim i opolskim, najmniej w województwie lubelskim i warmińsko-mazurskim. Formularze zgłoszeniowe zawierały możliwość wyboru przez rolnika kategorii, w której składa zgłoszenie do konkursu. Ze 179 zgłoszonych gospodarstw komisje do oceny merytorycznej zakwalifikowały 175. W wyniku weryfikacji wojewódzkie komisje konkursowe wyłoniły do etapu krajowego po jednym, najlepszym gospodarstwie ekologicznym z każdej z dwóch kategorii.
     

Organic Marketing Forum 2013

Szanowni Państwo

Zapraszamy do udziału w niecodziennym spotkaniu dla przedsiębiorstw sektora produktów organicznych.

8. Organic Marketing Forum, umożliwi Państwu:

- poznanie nowych przedsiębiorstw z obszaru Europy Centralnej i Wschodniej

- nawiązanie nowych kontaktów z przedsiębiorstwami branży

- zdobycie informacji o najnowszych trendach na rynkach organicznych.

Wyłoniono laureatów tegorocznego Konkurs Wiedzy o Rolnictwie Ekologicznym

     W roku bieżącym formuła konkursu dla uczniów szkół sektora rolno-spożywczego była nieco inna niż w latach poprzednich. Konkurs odbył się w trzech etapach, a udział wzięło w nim 68 szkół sektora rolno-spożywczego z całego kraju w tym podległe MRiRW. Pierwszy etap odbywał się na poziomie szkoły i wyłonił po jednym zwycięzcy. Laureaci z etapu szkolnego uczestniczyli w etapie wojewódzkim, który odbył się 28 września br. w szesnastu ośrodkach doradztwa rolniczego. Na tym etapie w konkursie uczestniczyło 58 uczniów, którzy pisali test składający się z czterdziestu pytań a Ci którzy otrzymali największą ilość punktów (po jednym uczniu z województwa) reprezentowali swoje szkoły w etapie ogólnokrajowym.