Wyłoniono laureatów tegorocznego Konkurs Wiedzy o Rolnictwie Ekologicznym

     W roku bieżącym formuła konkursu dla uczniów szkół sektora rolno-spożywczego była nieco inna niż w latach poprzednich. Konkurs odbył się w trzech etapach, a udział wzięło w nim 68 szkół sektora rolno-spożywczego z całego kraju w tym podległe MRiRW. Pierwszy etap odbywał się na poziomie szkoły i wyłonił po jednym zwycięzcy. Laureaci z etapu szkolnego uczestniczyli w etapie wojewódzkim, który odbył się 28 września br. w szesnastu ośrodkach doradztwa rolniczego. Na tym etapie w konkursie uczestniczyło 58 uczniów, którzy pisali test składający się z czterdziestu pytań a Ci którzy otrzymali największą ilość punktów (po jednym uczniu z województwa) reprezentowali swoje szkoły w etapie ogólnokrajowym.