Organic Marketing Forum 2013

Szanowni Państwo

Zapraszamy do udziału w niecodziennym spotkaniu dla przedsiębiorstw sektora produktów organicznych.

8. Organic Marketing Forum, umożliwi Państwu:

- poznanie nowych przedsiębiorstw z obszaru Europy Centralnej i Wschodniej

- nawiązanie nowych kontaktów z przedsiębiorstwami branży

- zdobycie informacji o najnowszych trendach na rynkach organicznych.

Wybrano najlepsze gospodarstwa ekologiczne 2012 r.

     Była to już piąta edycja Konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne, ogłoszonego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w ramach którego oceniano gospodarstwa w dwóch kategoriach: „EKOLOGIA-ŚRODOWISKO” i „EKOLOGICZNE GOSPODARSTWO TOWAROWE”. Konkurs został przeprowadzany dwuetapowo. Etap wojewódzki w każdym z 16 województw prowadziły wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego. Cieszył się on dużym zainteresowaniem, czego dowodem była liczba gospodarstw zgłoszonych do konkursu. Najwięcej zgłoszeń napłynęło do komisji konkursowych w województwach: lubuskim, podkarpackim, małopolskim i opolskim, najmniej w województwie lubelskim i warmińsko-mazurskim. Formularze zgłoszeniowe zawierały możliwość wyboru przez rolnika kategorii, w której składa zgłoszenie do konkursu. Ze 179 zgłoszonych gospodarstw komisje do oceny merytorycznej zakwalifikowały 175. W wyniku weryfikacji wojewódzkie komisje konkursowe wyłoniły do etapu krajowego po jednym, najlepszym gospodarstwie ekologicznym z każdej z dwóch kategorii.
     

Wyłoniono laureatów tegorocznego Konkurs Wiedzy o Rolnictwie Ekologicznym

     W roku bieżącym formuła konkursu dla uczniów szkół sektora rolno-spożywczego była nieco inna niż w latach poprzednich. Konkurs odbył się w trzech etapach, a udział wzięło w nim 68 szkół sektora rolno-spożywczego z całego kraju w tym podległe MRiRW. Pierwszy etap odbywał się na poziomie szkoły i wyłonił po jednym zwycięzcy. Laureaci z etapu szkolnego uczestniczyli w etapie wojewódzkim, który odbył się 28 września br. w szesnastu ośrodkach doradztwa rolniczego. Na tym etapie w konkursie uczestniczyło 58 uczniów, którzy pisali test składający się z czterdziestu pytań a Ci którzy otrzymali największą ilość punktów (po jednym uczniu z województwa) reprezentowali swoje szkoły w etapie ogólnokrajowym.