Wyniki plonowania odmian zbóż w doświadczeniach ekologicznych w 2019r.

W obecnym sezonie 2018/2019 w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Grabowie n/Wisłą ( IUNG-PIB w Puławach) prowadzono doświadczenia odmianowe zbóż z zastosowaniem uprawy metodami ekologicznymi. W doświadczeniach badano odmiany dostępne w doborze Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego dla woj. mazowieckiego. Przeprowadzono doświadczenia z: 13 odmianami owsa, 30 odmianami jęczmienia jarego, 24 odmianami żyta ozimego i 20 odmianami pszenżyta ozimego.

Doświadczenia przeprowadzono na glebie brunatnej, klasy – IVb, o zasobności: - pH – 6,1; 14,2 mg/100g P2O2, 7,3 mg/100g K2O i 8,7 mg/100g Mg. Przedplonem dla zbóż jarych i ozimych w tym okresie były trawy z koniczyną czerwoną. Doświadczenia prowadzono w 3 powtórzeniach dla jęczmienia jarego i owsa oraz w 4 powtórzeniach dla zbóż ozimych, na jednym poziomie agrotechnicznym – metodami ekologicznymi, zgodnie z zalecaną metodyką COBORU. Nie stosowano środków ochrony roślin i nawożenia mineralnego.

 Do pobrania:

Pełna treść artykułu

Odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej - informacje

Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1054, ze zm.), wnioski o zastosowanie odstępstw od warunków produkcji ekologicznej, o których mowa w art. 11 ust 1 ww. ustawy, składa się na formularzu opracowanym przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o rolnictwie ekologicznym, producent ekologiczny, producent ekologiczny ubiegający się o pozwolenie na zastosowanie w rolnictwie ekologicznym produktów wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. D rozporządzenia nr 834/2007, niespełniających wymagań określonych w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego, składa wniosek do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności przez tego producenta.

Wzór wniosku o pozwolenie na zastosowanie konwencjonalnego materiału siewnego, nasion lub wegetatywnego materiału nasadzeniowego w rolnictwie ekologicznym znajduje się na stronie internetowej administrowanej przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

30 edycja Międzynarodowych Targów BIOFACH 2019

BIOFACHCo roku w Norymberdze odbywają się największe targi wystawiennicze produktów ekologicznych na świecie gromadzące tysiące wystawców. BIOFACH skupiony był na trzech tematycznych obszarach:

  • Innowacje i Trendy – były tu prezentowane nowości oraz nagrodzone najlepsze produkty.
  • Doświadczenia i Odkrycia - wystawa produktów połączona z degustacją produktów ze Świata Oliwy z Oliwek, Świata Win oraz Świata Vegan.
  • Doświadczenia i Odkrycia – w ramach tego obszaru organizowane były kongresach i wykładach na temat rozwoju ekologicznego sektora.

Polska smakuje

Pod takim hasłem na polskim stoisku były promowane produkty ekologiczne. W ramach promocji prowadzono pokazy kulinarne z wykorzystaniem polskich certyfikowanych produktów ekologicznych oraz liczne degustacje dla odwiedzających. W trakcie tegorocznej edycji targów na polskim stoisku wystawiały się 34 podmioty reprezentujące sektor rolnictwa ekologicznego, w tym organizacje producentów żywności ekologicznej jak i pojedyncze firmy.

Wizyta wiceministra Zarudzkiego na targach była okazją do rozmów na temat branży produktów ekologicznych, perspektyw handlowych, a także oczekiwań wobec resortu rolnictwa. Podsekretarz stanu uczestniczył także w oficjalnym otwarciu stoiska narodowego zorganizowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
Wiceminister wyraził zadowolenie z coraz większego udziału polskich firm w targach i zapewnił, że ministerstwo otwarte jest na dialog z przedstawicielami sektora ekologicznego w celu wypracowania najlepszych rozwiązań dla dalszego rozwoju branży.

Mocny wzrost branży żywności ekologicznej

Polska jest krajem wskazującym stały wzrost żywności ekologicznej zarówno w popycie jak i ofercie. Posiadamy ponad 800 specjalistycznych sklepów, kilkanaście sklepów detalicznych, 795 przetwórców oraz 15740 gospodarstw ekologicznych. Jest to wciąż za mało, szczególnie gospodarstw produkujących surowiec do przetwórstwa.
Europa po Ameryce Północnej jest drugim światowym rynkiem produktów ekologicznych. W produkcji ekologicznej przoduje Hiszpania, obserwuje się tu duży wzrost powierzchni pod uprawami ekologicznymi, natomiast liderem w udziale rynku konsumpcji ekologicznych produktów jest Dania – 13,3%.

Wyniki plonowania odmian zbóż w doświadczeniach ekologicznych w 2018r.

plonowanieW Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Grabowie n/Wisłą ( IUNG-PIB w Puławach) w sezonie 2017/2018 prowadzone były przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu doświadczenia odmianowe zbóż z zastosowaniem uprawy metodami ekologicznymi.

W doświadczeniach badano odmiany dostępne w doborze Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego dla woj. mazowieckiego. Przeprowadzono doświadczenia z: 10 odmianami owsa, 32 odmianami jęczmienia jarego, 24 odmianami żyta ozimego i 21 odmianami pszenżyta ozimego.

Pełna treść artykułu

Możliwości przeprojektowania systemu upraw w gospodarstwach ekologicznych

Możliwości przeprojektowania systemu upraw w gospodarstwach ekologicznych . Jak prowadzić nawożenie zgodzie z nowymi przepisami programu azotanowego”

W dniach 11-12.10.2018 w hali EXPO Łódź  CDR O/Radom zorganizował w ramach Sieci Innowacji w Rolnictwie konferencje pn. Możliwości przeprojektowania systemu upraw w gospodarstwach ekologicznych . Jak prowadzić nawożenie  zgodnie z nowymi przepisami programu azotanowego.”

Celem operacji było wspieranie innowacji w rolnictwie , produkcji żywności ekologicznej poprzez ułatwienie tworzenia oraz funkcjonowania sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami doradczymi , jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego oraz innymi podmiotami działającymi w sektorze rolnictwa ekologicznego.

Konferencja zgromadziła głównych uczestników systemu rolnictwa ekologicznego tj.rolników ekologicznych, doradców zajmujących się rolnictwem ekologicznym , przedstawicieli nauki, przedsiębiorców produkujących środki produkcji dla rolnictwa ekologicznego.

Jednocześnie konferencja umożliwiła zaprezentowanie najlepszych rozwiązań i praktyk podczas dyskusji i wykładów. Jednym z efektów konferencji poza przedstawieniem innowacji możliwych do zastosowania w gospodarstwach ekologicznych było nawiązanie kontaktów pomiędzy doradcami, przedsiębiorcami i rolnikami oraz dzięki możliwości uczestniczenia w drugim dniu konferencji w Międzynarodowych Targach Żywności Ekologicznej i Naturalnej NATURA FOOD 2018 nawiązanie kontaktów z dystrybutorami żywności ekologicznej.

W ramach operacji wiedzę dotyczącą nowych innowacyjnych systemów gospodarowania uzyskało łącznie 100 osób , które mogą zastosować te systemy bezpośrednio w swoich gospodarstwach ( 40 rolników) lub przekazywać wiedzę rolnikom w ramach współpracy ( 53 doradców i 7 osób z podmiotów współpracujących na rzecz rolnictwa ekologicznego w tym 1 przedstawiciel nauki).

Tematyka konferencji dotycząca permakultury, nowych mieszanek dla rolnictwa ekologicznego pozwala rolnikom ekologicznym na zoptymalizowane nawożenie zwłaszcza nawozami naturalnymi co w kontekście nowych przepisów prawnych ( program azotanowy) pozwala na prawidłowe połączenie zasad ekologicznego rolnictwa i wymogów programu (możliwość zastąpienia części nawozów naturalnych wprowadzeniem do uprawy mieszanek, stosowanie permakultury.)

IMG 20181011 113238IMG 20181011 140117

IMG 20181011 154704IMG 20181011 173027

 

Anna Litwinow

 

logo