Dobór odmian zbóż przydatnych w gospodarstwach ekologicznych

  W sezonie 2012/2013 w Pokazowym Gospodarstwie   Ekologicznym w Chwałowicach działającym przy Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu przeprowadzono doświadczenia plonowania zbóż z zastosowaniem uprawy metodami ekologicznymi. W doświadczeniu wykorzystano odmiany dostępne w doborze Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego dla woj. mazowieckiego, tj. 8 odmian owsa; 23 jęczmienia jarego, 12 żyta ozimego i 21 pszenżyta ozimego.
Prowadzone były również doświadczenia z odmianami pszenicy ozimej i pszenicy jarej – po 13 odmian wybranych przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa –PIB w Puławach. Łącznie w doświadczeniach brało udział 90 odmian zbóż, każda w 4 powtórzeniach, na jednym poziomie agrotechnicznym uprawy. Klasa gleby – IIIa - IVb, pH – 5,4-6,2, zasobność gleby w fosfor, potas i magnez – wysoka. Na wszystkich poletkach zastosowano nawożenie kompostem w dawce ok. 6t/ha, natomiast nie wykonywano żadnych zabiegów środkami ochrony roślin. Zabiegi pielęgnacyjne (odchwaszczające) to w bieżącym sezonie 1-2 krotne bronowanie.

Pełny tekst artykułu w zakładce – Do pobrania.

T.Stachowicz

Targi Natura FOOD zakończone

W dniach 11-13 października odbyły się kolejne Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej i Tradycyjnej NATURA FOOD w Łodzi. Nasze Centrum, jak co roku brało udział w tej znakomitej imprezie promującej żywność ekologiczną. Wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi prezentowaliśmy na ekspozycji najlepsze polskie produkty ekologiczne, udzielaliśmy informacji oraz przygotowywaliśmy degustacje dla odwiedzających.

Relacja ze szkolenia: „Uprawa wybranych gatunków warzyw metodami ekologicznymi przeznaczonych na schładzanie – na przykładzie grupy producentów”

W dniach16-17 września br. odbyło się w CDR O/Radom szkolenie pt „ Uprawa wybranych gatunków warzyw metodami ekologicznymi przeznaczonych na schładzanie – na przykładzie grupy producentów”.

Goście z Rumunii w Radomiu

W dniach 10 i 11 października br.  w radomskim oddziale CDR przebywała dwunastoosobowa grupa  przedstawicieli ministerstwa rolnictwa oraz agencji płatniczej z Rumunii.

Cofnięcie upoważnienia jednostce certyfikującej w rolnictwie ekologicznym

Decyzją z dnia 23 lipca 2013 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi cofnął w całości upoważnienie jednostce certyfikującej Bioekspert Sp. z o.o. do działania w rolnictwie ekologicznym.