Materiały archiwalne

Nowe rozporządzenie dotyczące zasad rolnictwa ekologicznego, które będzie obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku.

Utworzono: .

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007

Rozporządzenie

Współczesne rozwiązania w nawożeniu roślin polowych

Utworzono: .

Zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju produkcja rolnicza, której celem jest produkcja żywności o dobrych parametrach jakościowych, musi być prowadzona zgodnie z wymogami ochrony środowiska naturalnego. Jednym z nich jest minimalizacja strat składników mineralnych, a w szczególności azotu i fosforu do środowiska wodnego. Warunek ten może być spełniony wówczas, gdy nawożenie jest dobrze dostosowane do potrzeb pokarmowych roślin i warunków glebowych.

Cały artykuł

Gleba - warsztat pracy rolnika ekologicznego

Utworzono: .

Jak utrzymać żyzność gleby w warunkach rolnictwa ekologicznego? Trzeba konsekwentnie i przez wiele lat wpływać na środowisko glebowe. Zmiana płodozmianu, uprawy bobowate, poplony, zwiększenie zawartości substancji organicznej powoduje głębokie zmiany w strukturze, chemizmie i biologii gleby w systemie  ekologicznym.

Cały artykuł

Innowacyjne rozwiązania dla rolników prowadzących produkcję ekologiczną w Unii Europejskiej

Utworzono: .

Przykłady rozwiązań wypracowane przez grupę fokusową w ramach EPI-Agri.

Do pobrania