Rolnicy ekologiczni – uwaga próba oszustwa

Informujemy, że wśród rolników ekologicznych rozpowszechniane są informacje o rzekomym powstaniu Europejskiego Rejestru Ekologicznych Producentów Rolnych oraz o potrzebie uiszczenia opłaty w wysokości 280 zł za wpis do tego rejestru. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi rolnictwa ekologicznego taki rejestr na poziomie UE nie został utworzony. Producenci ekologiczni nie mają obowiązku zgłaszania się do żadnego Europejskiego Rejestru Ekologicznych Producentów Rolnych.

Zgłoszenie podjęcia działalności w rolnictwie ekologicznym nie jest również związane z żadnymi opłatami w tym zakresie. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje również, że odpowiednie informacje zostały przekazane do organów ścigania.

Nawozy i inne produkty naturalne dopuszczone do stosowania w rolnictwie ekologicznym

Wykaz nawozów dopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym (pobierz)

Wykaz produktów naturalnych zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym (pobierz)

 

Nowe rozporządzenie dotyczące zasad rolnictwa ekologicznego, które będzie obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007

Rozporządzenie

Współczesne rozwiązania w nawożeniu roślin polowych

Zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju produkcja rolnicza, której celem jest produkcja żywności o dobrych parametrach jakościowych, musi być prowadzona zgodnie z wymogami ochrony środowiska naturalnego. Jednym z nich jest minimalizacja strat składników mineralnych, a w szczególności azotu i fosforu do środowiska wodnego. Warunek ten może być spełniony wówczas, gdy nawożenie jest dobrze dostosowane do potrzeb pokarmowych roślin i warunków glebowych.

Cały artykuł