Oferta skupu

oferta skupu suropwca ekologicznego i w okresie konwersji

Relacja z Targów Biofach w Norymberdze

Już po raz szesnasty Polska wzięła udział w Międzynarodowych Targach Żywności i Produktów Ekologicznych BioFach w Norymberdze.

Targi odbyły się w dniach 12-15 luty 2020 i są największą imprezą obejmującą swoją tematyką żywność ekologiczną, w tym surowce, półprodukty, komponenty, wyroby gotowe dla przemysłu rolno-spożywczego na świecie. Co roku kilka tysięcy firm promuje żywność i rolnictwo ekologiczne. W propagowanie polskiego sektora rolno-spożywczego i żywności ekologicznej włącza się coraz więcej przedstawicieli tego działu. W tym roku ponad 50 branżowych stoisk z Polski zajmowało łącznie powierzchnię ok 400 m2.

Do pobrania:

Pełna treść artykułu

Centrum Doradztwa Rolniczego na Krajowych Ekologicznych Dożynkach w Przysieku

0114 września w Przysieku koło Torunia odbyły się Krajowe Dożynki Ekologiczne.

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu zorganizowało na dożynkach swoje stoisko, na którym prezentowaliśmy nasze ekologiczne wydawnictwa, odpowiadaliśmy na zapytania rolników oraz przygotowaliśmy degustację produktów pochodzących z naszego Centrum Praktycznego Szkolenia w Zakresie Małego Przetwórstwa.

Dożynki rozpoczęły się polową mszą świętą celebrowaną przez księdza biskupa Józefa Szamockiego. Po mszy Świętej korowód przeszedł z wieńcami  na miejsce Dożynek.

Starostami Dożynek byli Łukasz i Olga Gębka z województwa świętokrzyskiego.

Podczas Dożynek premierowo zaprezentowano film „Pionierzy rolnictwa ekologicznego” oraz uhonorowano najbardziej zasłużonych dla rolnictwa ekologicznego rolników odznaką „ Pionier rolnictwa ekologicznego”.
Na dożynkach, swoje ekologiczne produkty prezentowali rolnicy ekologiczni z całego kraju  oraz firmy zajmujące się dystrybucją środków produkcji dla rolnictwa ekologicznego.

Anna Litwinow
Fot. M.Rząsa, T.Stachowicz

Fest. Barwy Lata Dary Jesieni.02Fest. Barwy Lata Dary Jesieni.04Fest. Barwy Lata Dary Jesieni.45IMG 20190914 122444

 

 

Relacja z konferencji "Innowacyjne rozwiązania technologiczne i organizacyjne w rolnictwie ekologicznym w świetle najnowszych badań naukowych"

W dniach 27-28.11.2019 w Warszawie odbyła się konferencja dotycząca możliwości wykorzystanie w ekologicznej produkcji rolnej najnowszych wyników badań prowadzonych przez jednostki naukowo- badawcze w roku 2019 na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Uczestniczyło w niej łącznie 93 osoby w tym : 10 rolników, 40 doradców publicznych i prywatnych, 25 przedstawicieli organizacji rolniczych, firm i przedsiębiorstw pracujących w sektorze rolnictwa ekologicznego, 16 przedstawicieli nauki i 2 dwóch przedstawicieli administracji rządowej.

Zasady postępowania producenta ekologicznego w przypadku podejrzenia skażenia uprawy niedozwolonymi środkami ochrony roślin lub w przypadku zaistnienia takiej sytuacji-instrukcja MRIRW

Zasady postępowania producenta ekologicznego w przypadku podejrzenia skażenia uprawy niedozwolonymi środkami ochrony roślin lub w przypadku zaistnienia takiej sytuacji.

Producent ekologiczny, który zauważył prowadzony oprysk środkami ochrony roślin w sąsiedztwie swojej działki:

  1. informuje osobę przeprowadzającą oprysk lub właściciela działki sąsiedniej, że może dojść do skażenia jego upraw, które są prowadzone zgodnie z przepisami rolnictwa ekologicznego,
  2. notuje informacje dotyczące daty i godziny prowadzonego oprysku,
  3. jeżeli jest to znane to notuje rodzaj używanego pestycydu (herbicydu, fingicydu lub insektycydu), dane osoby przeprowadzającej oprysk/właściciela działki,
  4. w trakcie oprysku prowadzonego na działce sąsiadującej lub po jego zakończeniu ocenia, czy mogło dojść do zniesienia środka ochrony roślin na jego pole.

Do pobrania:

Pełna treść artykułu