Wydawnictwa

images/cdr/rol_eko.jpg

Zapraszamy do korzystania z bazy wydawnictw dotyczących rolnictwa ekologicznego i programów rolnośrodowiskowych. Do jej stworzenia skłoniło nas olbrzymie zainteresowanie tą tematyką zarówno rolników, doradców, jak i instytucji pracujących na rzecz rolnictwa.

W bazie znajdziecie Państwo publikacje wydane przez Centrum Doradztwa Rolniczego oraz Ośrodki Doradztwa Rolniczego z całego kraju.

Archiwum publikacji CDR O/Radom z lat 2003 - 2009 - prosimy o kontakt

Uprawa kukurydzy metodami ekologicznymi

Utworzono: .

 AUTOR: Tomasz Stachowicz

 ROK WYDANIA: 2013
 
KONTAKT Z WYDAWCĄ:
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w  Radomiu, ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom, tel.48 365 69 00
 CENA 1 EGZ.: bezpłatne
 NAKŁAD: 500
 UWAGI:

Mało znane rośliny sadownicze w ekologicznej uprawie

Utworzono: .

AUTOR: Magdalena Kibler

ROK WYDANIA: 2012
KONTAKT Z WYDAWCĄ: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom, tel.48 365 69 00
CENA 1 EGZ.: bezpłatne
NAKŁAD: 500
UWAGI:

Uprawa mieszanek strączkowo-zbożowych w rolnictwie ekologicznym

Utworzono: .

  AUTOR: Tomasz Stachowicz

  ROK WYDANIA: 2012
  KONTAKT Z WYDAWCĄ: Centrum Doradztwa Rolniczego w  Brwinowie Oddział w Radomiu, ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom, tel.48 365 69 00
  CENA 1 EGZ.: bezpłatne
  NAKŁAD: 500
  UWAGI:

Jak przestawić gospodarstwo na ekologiczne

Utworzono: .

AUTOR: Marian Szałda
ROK WYDANIA: 2011
KONTAKT Z WYDAWCĄ: Świętokrzyski ODR w Modliszewicach,  Modliszewice, ul.Piotrkowska 30, 26-200 Końskie
tel. (41) 372 22 84 do 86,  fax (41) 372 34 86
CENA 1 EGZ.: 1,00
NAKŁAD: bd
UWAGI:

Rośliny międzyplonowe i poprawiające żyzność gleby w rolnictwie ekologicznym

Utworzono: .

 AUTOR: Marek Krysztoforski

 ROK WYDANIA: 2012
 KONTAKT Z WYDAWCĄ: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w  Radomiu, ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom, tel.48 365 69 00
 CENA 1 EGZ.: bezpłatne
 NAKŁAD: 500
 UWAGI:

Ekologiczna produkcja nasienna warzyw

Utworzono: .

AUTOR: Magdalena Kibler
ROK WYDANIA: 2012
KONTAKT Z WYDAWCĄ: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom, tel.48 365 69 00
CENA 1 EGZ.: bezpłatne
NAKŁAD: 300
UWAGI:

Formalno-prawne podstawy chowu drobiu metodami ekologicznymi

Utworzono: .

 AUTOR: Anna Litwinow
 ROK WYDANIA: 2012
 KONTAKT Z WYDAWCĄ: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom, tel.48 365 69 00
 CENA 1 EGZ.: bezpłatne
 NAKŁAD: 500
 UWAGI:

Uprawa malin metodami ekologicznymi

Utworzono: .

AUTOR: Marian Szałda
ROK WYDANIA: 2011
KONTAKT Z WYDAWCĄ: Świętokrzyski ODR w Modliszewicach, Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie
tel. (41) 372 22 84 do 86,  fax (41) 372 34 86
CENA 1 EGZ.: 4,00
NAKŁAD: bd
UWAGI: