Wydawnictwa

Zapraszamy do korzystania z bazy wydawnictw dotyczących rolnictwa ekologicznego i programów rolnośrodowiskowych. Do jej stworzenia skłoniło nas olbrzymie zainteresowanie tą tematyką zarówno rolników, doradców, jak i instytucji pracujących na rzecz rolnictwa.

W bazie znajdziecie Państwo publikacje wydane przez Centrum Doradztwa Rolniczego oraz Ośrodki Doradztwa Rolniczego z całego kraju.

Archiwum publikacji CDR O/Radom z lat 2003 - 2009 - prosimy o kontakt

Pokaż #
Tytuł
Palenie śmieci szkodzi
Rolnictwo ekologiczne w województwie pomorskim
Praktyczne aspekty realizacji Programu Rolnośrodowiskowego w gospodarstwach rolnych
Rozwój produkcji ekologicznej w Polsce w ramach PROW 2007 - 2013
Rośliny cenne dla zachowania bioróżnorodności
Uprawa ziemniaków w gospodarstwie ekologicznym
Przydatność odmianowa zbóż do upraw w gospodarstwie ekologicznym
Uprawa marchwi w gospodarstwie ekologicznym
Efektywność chowu bydła mięsnego w gospodarstwach ekologicznych