Wybrane przepisy z ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt obowiązujące w gospodarstwach ekologicznych

Utworzono: .

 AUTOR: Anna Litwinow
 ROK WYDANIA: 2013
 KONTAKT Z WYDAWCĄ: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom, tel.48 365 69 00
 CENA 1 EGZ.: bezpłatne
 NAKŁAD: 500
 UWAGI: