Wydawnictwa

Zapraszamy do korzystania z bazy wydawnictw dotyczących rolnictwa ekologicznego i programów rolnośrodowiskowych. Do jej stworzenia skłoniło nas olbrzymie zainteresowanie tą tematyką zarówno rolników, doradców, jak i instytucji pracujących na rzecz rolnictwa.

W bazie znajdziecie Państwo publikacje wydane przez Centrum Doradztwa Rolniczego oraz Ośrodki Doradztwa Rolniczego z całego kraju.

Archiwum publikacji CDR O/Radom z lat 2003 - 2009 - prosimy o kontakt

Pokaż #
Tytuł
Przydatność odmian pszenicy jarej i ozimej do upraw w gospodarstwach ekologicznych
Ekologiczna uprawa warzyw pod osłonami
Poradnik ekologicznej produkcji karpi
Dokumentacja w gospodarstwie ekologicznym
Gospodarstwa ekologiczne w województwie lubuskim
Uprawa wybranych gatunków owoców miękkich metodami ekologicznymi
Środki ochrony roślin w rolnictwie ekologicznym
Wybrane przepisy z ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt obowiązujące w gospodarstwach ekologicznych
Uprawa kukurydzy metodami ekologicznymi
Rośliny międzyplonowe i poprawiające żyzność gleby w rolnictwie ekologicznym