Aktualności

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych informuje

Utworzono: .

Z dniem 6 grudnia 2013 r. wejdą w życie nowe wersje formularzy wniosków o wydanie zgody na odstępstwa od zasad obowiązujących w rolnictwie ekologicznym, udzielanej przez wojewódzkich inspektorów JHARS w przypadkach określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. Urz. UE. L 2008 Nr 250, poz. 1, ze zm.).

Dobór odmian zbóż przydatnych w gospodarstwach ekologicznych

Utworzono: .

  W sezonie 2012/2013 w Pokazowym Gospodarstwie   Ekologicznym w Chwałowicach działającym przy Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu przeprowadzono doświadczenia plonowania zbóż z zastosowaniem uprawy metodami ekologicznymi. W doświadczeniu wykorzystano odmiany dostępne w doborze Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego dla woj. mazowieckiego, tj. 8 odmian owsa; 23 jęczmienia jarego, 12 żyta ozimego i 21 pszenżyta ozimego.
Prowadzone były również doświadczenia z odmianami pszenicy ozimej i pszenicy jarej – po 13 odmian wybranych przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa –PIB w Puławach. Łącznie w doświadczeniach brało udział 90 odmian zbóż, każda w 4 powtórzeniach, na jednym poziomie agrotechnicznym uprawy. Klasa gleby – IIIa - IVb, pH – 5,4-6,2, zasobność gleby w fosfor, potas i magnez – wysoka. Na wszystkich poletkach zastosowano nawożenie kompostem w dawce ok. 6t/ha, natomiast nie wykonywano żadnych zabiegów środkami ochrony roślin. Zabiegi pielęgnacyjne (odchwaszczające) to w bieżącym sezonie 1-2 krotne bronowanie.

Pełny tekst artykułu w zakładce – Do pobrania.

T.Stachowicz

Targi Natura FOOD zakończone

Utworzono: .

W dniach 11-13 października odbyły się kolejne Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej i Tradycyjnej NATURA FOOD w Łodzi. Nasze Centrum, jak co roku brało udział w tej znakomitej imprezie promującej żywność ekologiczną. Wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi prezentowaliśmy na ekspozycji najlepsze polskie produkty ekologiczne, udzielaliśmy informacji oraz przygotowywaliśmy degustacje dla odwiedzających.

Goście z Rumunii w Radomiu

Utworzono: .

W dniach 10 i 11 października br.  w radomskim oddziale CDR przebywała dwunastoosobowa grupa  przedstawicieli ministerstwa rolnictwa oraz agencji płatniczej z Rumunii.

Relacja ze szkolenia: „Uprawa wybranych gatunków warzyw metodami ekologicznymi przeznaczonych na schładzanie – na przykładzie grupy producentów”

Utworzono: .

W dniach16-17 września br. odbyło się w CDR O/Radom szkolenie pt „ Uprawa wybranych gatunków warzyw metodami ekologicznymi przeznaczonych na schładzanie – na przykładzie grupy producentów”.