Aktualności

Gleba - warsztat pracy rolnika ekologicznego

Utworzono: .

Jak utrzymać żyzność gleby w warunkach rolnictwa ekologicznego? Trzeba konsekwentnie i przez wiele lat wpływać na środowisko glebowe. Zmiana płodozmianu, uprawy bobowate, poplony, zwiększenie zawartości substancji organicznej powoduje głębokie zmiany w strukturze, chemizmie i biologii gleby w systemie  ekologicznym.

Cały artykuł

Innowacyjne rozwiązania dla rolników prowadzących produkcję ekologiczną w Unii Europejskiej

Utworzono: .

Przykłady rozwiązań wypracowane przez grupę fokusową w ramach EPI-Agri.

Do pobrania

Gospodarka o obiegu zamkniętym - szanse dla rolnictwa i leśnictwa

Utworzono: .

Rolnictwo i leśnictwo stanowią podstawowe sektory Europy w kontekście działań środowiskowych, to sektory, które produkują odnawialne zasoby oraz stanowią znaczący udział w gospodarce UE. Rolnictwo i leśnictwo pozostają jednym z najbardziej kluczowych elementów modelu gospodarki o obiegu zamkniętym. cały artykuł...

Problem wody w rolnictwie - istnieje wiele ścieżek do jego rozwiązania

Utworzono: .

Woda jest głównym zasobem dla produkcji roślinnej i zwierzęcej. Zmiany klimatu generują wahania temperatury i opadów, zmuszając rolników do ponownego przemyślenia strategii uprawy i  hodowli zwierząt w warunkach okresowych niedoborów wody. Pierwszym krokiem aby przeciwdziałać negatywnym skutkom zmian klimatycznych na rolnictwo z powodu niedoboru wody, jest zidentyfikowanie zagrożeń  a następnie wybór środków zaradczych na  poziomie gospodarstwa. Niezależnie od poglądu czy zmiana klimatu jest trwała i czy jest spowodowana przez człowiek, mamy do czynienia z okresami suszy glebowej i hydrologicznej. cały artykuł...