Aktualności

Dobre praktyki higieniczne w ekologicznych gospodarstwach rybackich

Utworzono: .

Wprowadzenie zasad Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki Produkcyjnej w ekologicznych gospodarstwach rybackich zapewnia należytą kontrolę systemu produkcji i możliwość ciągłej analizy parametrów technologicznych. Ponadto pozwala na  odtworzenie ciągłego procesu produkcyjnego, co niezbędne jest w przypadku reklamacji i pomocne przy ustalaniu przyczyn śnięć. Dzięki dobrym praktykom możemy łatwo zidentyfikować osoby odpowiedzialne za wykonanie, nadzór i kontrolę na każdym etapie produkcji.

Prezentacja (PDF)

Wykorzystanie sieci internetowej w marketingu i sprzedaży produktów ekologicznych

Utworzono: .

Ekologiczna produkcja rolna kojarzy się słusznie  z tradycyjnym sposobem uprawy.  Faktycznie odrzuca się syntetyczną chemię, nie sili na maksymalizację plonu. Ale nie znaczy to, ze rolnicy ekologiczni nie korzystają z dobrodziejstw nowoczesności. Korzystają z wydajnego, precyzyjnego sprzętu do uprawy , do mechanicznego zwalczania chwastów, co poprawia wydajność pracy opłacalność produkcji.

Podobny podejście powinno obowiązywać w sprzedaży produktów ekologicznych -   obok naturalnych kanałów sprzedaży jak sklepy ekologiczne, sklepy ze zdrową żywnością czy targi produktów regionalnych, należy zwrócić uwagę na rozwijające się, innowacyjne formy sprzedaży i reklamy, wykorzystujące możliwości internetu. W ubiegłym roku średnia kwota wydana przez Polaków na zakupy online wyniosła 1005 zł, a w bieżącym wzrośnie do 1144 zł. Na tym nie koniec, mamy przykłady z innych krajów, gdzie trend jest stały - wzrost sprzedaży poprzez internet.

Jest to szczególnie istotne dla grupy produktów premium   do których należy produkt ekologiczny. Kupujący to najczęściej zamożniejszy mieszkaniec dużych miast, świadomy, dobrze posługujący się komputerem i do tego często zapracowany. Drugą grupą są klienci szukający żywności funkcjonalnej, prozdrowotnej - również przeszukujący zasoby sieci aby wybrać produkt. Dla tych, coraz liczniejszych  klientów, producenci powinni otworzyć się na nowoczesny marketing internetowy. Sporym zaskoczeniem na targach ekologicznych Natura Food w Łodzi były odpowiedzi wystawców. Na pytanie:

- Gdzie mogę dostać Wasze produkty?

W większości padała odpowiedź: - Proszę zajrzeć do internetu, mamy własna stronę, a produkty można kupić w sklepie sieciowym. Często sprzedaż w internecie jest uzupełnieniem stałego sklepu.

Pozostaje jeszcze obawa, że trudno będzie sobie poradzić w zawiłym świecie współczesnego przekazu elektronicznego. Na szczęście jest coraz więcej firm, które za niewielkie pieniądze  poprowadzą do sukcesu w sprzedaży. Warto także popytać wśród rodziny, młodzieży. Możliwości i form marketingu sieciowego jest bez liku.

Pełna treść artykułu

Robocze spotkanie w Chwałowicach - preparat Huwa San TR 50

Utworzono: .

Tematem spotkania było stosowanie preparatu Huwa San TR50. Chociaż nie jest dopuszczony w rolnictwie ekologicznym to budzi nadzieje ekologów.  Preparaty o udowodnionym działaniu, praktycznie bez  pozostałości i wpływu na środowisko są bowiem ciekawą alternatywą dla pestycydów.

Z czego składa się preparat? Z nadtlenku wodoru H2O2 (woda utleniona) i jonów srebra (azotan srebra). Cząsteczki srebra otoczone przez nadtlenek wodoru, oddziałują na chorobotwórcze mikroorganizmy poprzez  inaktywację ich procesu oddychania oraz hamowanie metabolizmu i rozmnażania. Co ciekawsze preparat przyspiesza gojenie ran i większą odporność roślin przez pobudzanie komórek do większej produkcji celulozy co za tym idzie do wytworzenia grubszej ściany komórkowej. Przy opracowaniu formuły preparatu wykorzystano badania nad naturalnymi procesami gojenia - gdy tkanka roślinna zostanie uszkodzona, w komórkach przylegających do rany zaobserwowano wzrost naturalnej zawartości nadtlenku wodoru. Srebro jest uznanym od tysięcy lat antyseptykiem - już żołnierze greccy wrzucali srebrna drachmę do bukłaków z wodą, aby zapobiegać jej psuciu. Nawet obecnie srebro koloidalne „srebrna woda” ma zastosowanie w medycynie.

Preparat zawiera od 35 do 50% H2O2 i poniżej 0,05% azotanu srebra (około 200 mg  czystego srebra na litr). Oznaczenie formulacji TR (eng. Total Release - całkowite uwalnianie) informuje, że cała ilość H2O2 ulegnie rozkładowi do nieszkodliwych wody i tlenu.
Te cechy preparatu, silnie odkażające działanie i  stymulowanie regeneracji tkanek roślin  powoduje, że ma tak szerokie zastosowanie.

 

IMG 20160610 120754

 

O zastosowaniach środka mówił prof. Orlikowski z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach wyjaśniał możliwe zastosowania. 

 

IMG 20160610 133810 2

 

W Chwałowicach założone zostało doświadczenie ścisłe (prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie) z użyciem Huwa San. Zaprawiane były bulwy ziemniaków, trwają opryski różnymi stężeniami środka.

 

 

 

Poniżej kilka zastosowań preparatu:

tab

Powstaje Polska Izba Żywności Ekologicznej

Utworzono: .

baner smallGłówne cele PIŻE to edukowanie polskiego społeczeństwa czym jest żywność ekologiczna, gdzie jej szukać, oraz promowanie żywności ekologicznej w mediach, internecie oraz poprzez skuteczne kampanie społeczne.
Członkami organizacji mogą zostać jednostki certyfikujące, rolnicy ekologiczni, przetwórcy i konfekcjonerzy, dystrybutorzy oraz sklepy z żywnością ekologiczną.

W celu przystąpienia do Izby należy odesłać uzupełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy  oraz zjawić się osobiście (lub przez pełnomocnika) na pierwszym Walnym Zgromadzeniu Członków Izby w dniu 23 czerwca o 11:00 na Warszawskim BioBazarze (róg ulicy Żelaznej i Prostej).

W załączeniu:

Formularz zgłoszeniowy

Prezentacja PIŻE

Więcej informacji: http://www.pize.info.pl

Co nowego w Chwałowicach?

Utworzono: .

W naszym przykładowym ekologicznym gospodarstwie rolnym  doświadczenia polowe znalazły się w fazie, która pozwala już na dokonanie pewniej oceny upraw  (np. pod kątem wschodów roślin jarych, kondycji roślin w zależność od odmiany i warunków  glebowych czy też stopnia zachwaszczenia upraw prowadzonych w różnych wariantach). Dzisiaj przedstawimy   prowadzone doświadczenie polowe pt. „Ocena plonowania kukurydzy na kiszonkę w zależności od gatunku wsiewki ograniczającej zachwaszczanie”. Celem doświadczenia jest  ograniczenia zachwaszczenia, co przekłada się na zwiększenie  ilości pasz objętościowych o wyższej  zawartości węglowodanów w żywieniu bydła mlecznego. Autorami doświadczenia są  prof. Jerzy Księżak i dr Mariola Staniak – pracownicy Zakładu Uprawy Roślin Pastewnych IUNG-PIB w Puławach.

Na poletkach doświadczalnych w Chwałowicach wysiano kukurydzę w rozstawie rzędów 70 cm (ilość wysiewu – 100 tys.  ziaren/ha) oraz gatunki wsiewek: gryka (60-80kg/ha) , facelia (10kg/ha), gorczyca biała (15kg/ha) i koniczyna biała (10kg/ha). Wsiewki wysiano w międzyrzędach  kukurydzy co 20 cm (3 rzędy). Zbiór kukurydzy wykonany będzie w fazie dojrzałości mleczno-woskowej ziarna w której to roślina zawiera średnio od 33-35% suchej masy. Poniżej prezentujemy poletka doświadczalne z poszczególnymi wsiewkami na dzień 31.05.2016.

 

Niewątpliwie  negatywny  wpływ na stan roślin mają stosunkowo niskie opady atmosferyczne. W województwie mazowieckim są one niższe w skali całorocznej od średniej krajowej o ok. 50 mm. W maju br. opady w Chwałowicach osiągnęły  poziom 39,6 mm. Dla porównania w tym samym okresie,  na terenie Chwałowic w roku ubiegłym zanotowano 139,2 mm.