Aktualności

Odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej - informacje

Utworzono: .

Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1054, ze zm.), wnioski o zastosowanie odstępstw od warunków produkcji ekologicznej, o których mowa w art. 11 ust 1 ww. ustawy, składa się na formularzu opracowanym przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o rolnictwie ekologicznym, producent ekologiczny, producent ekologiczny ubiegający się o pozwolenie na zastosowanie w rolnictwie ekologicznym produktów wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. D rozporządzenia nr 834/2007, niespełniających wymagań określonych w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego, składa wniosek do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności przez tego producenta.

Wzór wniosku o pozwolenie na zastosowanie konwencjonalnego materiału siewnego, nasion lub wegetatywnego materiału nasadzeniowego w rolnictwie ekologicznym znajduje się na stronie internetowej administrowanej przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Wyniki plonowania odmian zbóż w doświadczeniach ekologicznych w 2018r.

Utworzono: .

plonowanieW Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Grabowie n/Wisłą ( IUNG-PIB w Puławach) w sezonie 2017/2018 prowadzone były przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu doświadczenia odmianowe zbóż z zastosowaniem uprawy metodami ekologicznymi.

W doświadczeniach badano odmiany dostępne w doborze Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego dla woj. mazowieckiego. Przeprowadzono doświadczenia z: 10 odmianami owsa, 32 odmianami jęczmienia jarego, 24 odmianami żyta ozimego i 21 odmianami pszenżyta ozimego.

Pełna treść artykułu

30 edycja Międzynarodowych Targów BIOFACH 2019

Utworzono: .

BIOFACHCo roku w Norymberdze odbywają się największe targi wystawiennicze produktów ekologicznych na świecie gromadzące tysiące wystawców. BIOFACH skupiony był na trzech tematycznych obszarach:

  • Innowacje i Trendy – były tu prezentowane nowości oraz nagrodzone najlepsze produkty.
  • Doświadczenia i Odkrycia - wystawa produktów połączona z degustacją produktów ze Świata Oliwy z Oliwek, Świata Win oraz Świata Vegan.
  • Doświadczenia i Odkrycia – w ramach tego obszaru organizowane były kongresach i wykładach na temat rozwoju ekologicznego sektora.

Polska smakuje

Pod takim hasłem na polskim stoisku były promowane produkty ekologiczne. W ramach promocji prowadzono pokazy kulinarne z wykorzystaniem polskich certyfikowanych produktów ekologicznych oraz liczne degustacje dla odwiedzających. W trakcie tegorocznej edycji targów na polskim stoisku wystawiały się 34 podmioty reprezentujące sektor rolnictwa ekologicznego, w tym organizacje producentów żywności ekologicznej jak i pojedyncze firmy.

Wizyta wiceministra Zarudzkiego na targach była okazją do rozmów na temat branży produktów ekologicznych, perspektyw handlowych, a także oczekiwań wobec resortu rolnictwa. Podsekretarz stanu uczestniczył także w oficjalnym otwarciu stoiska narodowego zorganizowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
Wiceminister wyraził zadowolenie z coraz większego udziału polskich firm w targach i zapewnił, że ministerstwo otwarte jest na dialog z przedstawicielami sektora ekologicznego w celu wypracowania najlepszych rozwiązań dla dalszego rozwoju branży.

Mocny wzrost branży żywności ekologicznej

Polska jest krajem wskazującym stały wzrost żywności ekologicznej zarówno w popycie jak i ofercie. Posiadamy ponad 800 specjalistycznych sklepów, kilkanaście sklepów detalicznych, 795 przetwórców oraz 15740 gospodarstw ekologicznych. Jest to wciąż za mało, szczególnie gospodarstw produkujących surowiec do przetwórstwa.
Europa po Ameryce Północnej jest drugim światowym rynkiem produktów ekologicznych. W produkcji ekologicznej przoduje Hiszpania, obserwuje się tu duży wzrost powierzchni pod uprawami ekologicznymi, natomiast liderem w udziale rynku konsumpcji ekologicznych produktów jest Dania – 13,3%.

Możliwości przeprojektowania systemu upraw w gospodarstwach ekologicznych

Utworzono: .

Możliwości przeprojektowania systemu upraw w gospodarstwach ekologicznych . Jak prowadzić nawożenie zgodzie z nowymi przepisami programu azotanowego”

W dniach 11-12.10.2018 w hali EXPO Łódź  CDR O/Radom zorganizował w ramach Sieci Innowacji w Rolnictwie konferencje pn. Możliwości przeprojektowania systemu upraw w gospodarstwach ekologicznych . Jak prowadzić nawożenie  zgodnie z nowymi przepisami programu azotanowego.”

Celem operacji było wspieranie innowacji w rolnictwie , produkcji żywności ekologicznej poprzez ułatwienie tworzenia oraz funkcjonowania sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami doradczymi , jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego oraz innymi podmiotami działającymi w sektorze rolnictwa ekologicznego.

Konferencja zgromadziła głównych uczestników systemu rolnictwa ekologicznego tj.rolników ekologicznych, doradców zajmujących się rolnictwem ekologicznym , przedstawicieli nauki, przedsiębiorców produkujących środki produkcji dla rolnictwa ekologicznego.

Jednocześnie konferencja umożliwiła zaprezentowanie najlepszych rozwiązań i praktyk podczas dyskusji i wykładów. Jednym z efektów konferencji poza przedstawieniem innowacji możliwych do zastosowania w gospodarstwach ekologicznych było nawiązanie kontaktów pomiędzy doradcami, przedsiębiorcami i rolnikami oraz dzięki możliwości uczestniczenia w drugim dniu konferencji w Międzynarodowych Targach Żywności Ekologicznej i Naturalnej NATURA FOOD 2018 nawiązanie kontaktów z dystrybutorami żywności ekologicznej.

W ramach operacji wiedzę dotyczącą nowych innowacyjnych systemów gospodarowania uzyskało łącznie 100 osób , które mogą zastosować te systemy bezpośrednio w swoich gospodarstwach ( 40 rolników) lub przekazywać wiedzę rolnikom w ramach współpracy ( 53 doradców i 7 osób z podmiotów współpracujących na rzecz rolnictwa ekologicznego w tym 1 przedstawiciel nauki).

Tematyka konferencji dotycząca permakultury, nowych mieszanek dla rolnictwa ekologicznego pozwala rolnikom ekologicznym na zoptymalizowane nawożenie zwłaszcza nawozami naturalnymi co w kontekście nowych przepisów prawnych ( program azotanowy) pozwala na prawidłowe połączenie zasad ekologicznego rolnictwa i wymogów programu (możliwość zastąpienia części nawozów naturalnych wprowadzeniem do uprawy mieszanek, stosowanie permakultury.)

IMG 20181011 113238IMG 20181011 140117

IMG 20181011 154704IMG 20181011 173027

 

Anna Litwinow

 

logo

Podsumowanie XI edycji konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w 2018r.

Utworzono: .

Organizatorem konkursu było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, którego Oddział w Radomiu bezpośrednio realizował to zadanie. Konkurs miał na celu identyfikację i szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie takich rozwiązań w innych gospodarstwach rolnych oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego. Informacja o konkursie oraz regulamin konkursu został zawieszony na stronie CDR.

Nabór uczestników oraz zgłoszenia do konkursu krajowego prowadziły Ośrodki Doradztwa Rolniczego, za wyjątkiem województwa kujawsko – pomorskiego które w tym roku nie zgłosiło żadnego gospodarstwa.

W wyniku weryfikacji wojewódzkie komisje konkursowe wyłoniły do etapu krajowego po jednym najlepszym gospodarstwie ekologicznym z każdej z kategorii: „ekologia-środowisko” oraz „ekologiczne gospodarstwo towarowe.

Łącznie do etapu krajowego zgłoszono 29 gospodarstw.

Gospodarstwa te zostały ocenione przez krajową komisję konkursową powołaną przez Dyrektora CDR O/Radom.

Komisja dokonała wyboru po 3 laureatów z każdej kategorii oraz przyznała 2 wyróżnienia. Fundatorem nagród dla laureatów krajowych było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, natomiast CDR O/Radom przygotowało statuetki dla wszystkich laureatów wojewódzkich.

Gospodarstwa zgłoszone do konkursu oceniane były w dwóch kategoriach:
- ekologia - środowisko;
- gospodarstwo towarowe.

W wyniku rozstrzygnięcia przyznano razem 8 nagród w tym po 1 wyróżnieniu w obu kategoriach.

W kategorii: ekologia – środowisko:
wyróżnienie otrzymali:
Jakub Konarzewski - województwo zachodniopomorskie
III miejsce otrzymał:
Lucyna Gaweł - , województwo małopolskie
II miejsce otrzymali:
Bożena i Marek Bomba, województwo świętokrzyskie
I miejsce otrzymali:
Krystyna i Robert Wagner – województwo dolnośląskie

W kategorii: gospodarstwo towarowe
Wyróżnienie otrzymał:
Sebastian Kniażewicz – województwo zachodniopomorskie
III miejsce otrzymał:
Stanisław Suchorski – województwo wielkopolskie
II miejsce otrzymali:
Cezary Kozak – województwo lubelskie
I miejsce otrzymał:
Łukasz Gębka – województwo świętokrzyskie

Ceremonia wręczenie nagród odbyła się podczas pierwszego dnia XI Międzynarodowych Targów Żywności Ekologicznej i Naturalnej NATURA FOOD oraz VII edycji Targów Ekologicznego Stylu Życia.
Laureaci konkursu na poziomie wojewódzkim otrzymali statuetki i dyplomy.
Laureaci konkursu krajowego otrzymali ufundowane przez MRiRW puchary i nagrody postaci czeków pieniężnych w kwocie:
I miejsce – 8450 zł brutto,
II miejsce – 6450 zł brutto,
III miejsce – 4650 zł brutto,
wyróżnienie – 2950 zł brutto.

Nagrody dla zwycięzców wręczyli Pan Ryszard Zarudzki- Podsekretarz Stanu w MR i RW oraz Pan Jacek Węsierski – Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.
001

Zwycięskie gospodarstwa w kategorii „ekologia-środowisko”

002

Zwycięskie gospodarstwa w kategorii „gospodarstwo towarowe”

Duży wkład w rozwój rolnictwa ekologicznego oraz promowanie i upowszechnianie wiedzy z tego zakresu wnoszą doradcy z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Najwięcej gospodarstw na przestrzeni 11 lat zostało nagrodzonych z województw: wielkopolskiego - 11, lubelskiego - 8, podlaskiego - 8, świętokrzyskiego - 8.

Czeki dla ODR-ów w kwocie 4000 zł brutto dla Wielkopolskiego ODR oraz po 2000 zł brutto dla Lubelskiego, Podlaskiego i Świetokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zostały wręczone przez Pana Ryszarda Zarudzkiego- Podsekretarza Stanu w MR i RW, Pana Jaceka Węsierskiego – Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Henryka Skórnickiego - Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu.

003

Zdjęcie grupowe doradców z nagrodzonych ODR-ów