Materiały archiwalne

Wyniki plonowania odmian zbóż w doświadczeniach ekologicznych w sezonie 2020r.

Utworzono: .

W ostatnich latach zespół IUNG – PIB realizuje wspólnie z COBORU badania związane z oceną odmian zbóż jarych i ozimych do produkcji ekologicznej. Realizacja tego celu służy do oceny odmian pod nazwą - Ekologiczne Doświadczalnictwo Odmianowe (EDO).

W roku 2020 (drugim roku cyklu badano) podobnie jak w 2019 r. te same odmiany, a doświadczenia prowadzono w 6 punktach doświadczalnych z pszenicą ozimą, pszenżytem ozimym i żytem, oraz w 7 punktach z pszenicą jarą i w 6 punkach z owsem i jęczmieniem jarym. Należy podkreślić, że system Ekologicznego Doświadczalnictwa Ekologicznego (EDO) jest jedynym instytucjonalnym systemem oceny odmian dla potrzeb rolnictwa ekologicznego.

Do pobrania:

Pełna treść opracowania

Międzynarodowe Targi Żywności i Produktów Ekologicznych

Utworzono: .

Już po raz siedemnasty Polska wzięła udział w Międzynarodowych Targach Żywności i Produktów Ekologicznych BIOFACH/VIVANESS w Norymberdze

Targi BIOFACH to największa impreza na świecie obejmująca swoją tematyką żywność ekologiczną, w tym surowce, półprodukty, komponenty, wyroby gotowe dla przemysłu rolno-spożywczego. Co roku kilka tysięcy firm z całego świata promuje żywność i rolnictwo ekologiczne. To idealna okazja dla odwiedzających, aby spotkać producentów ekologicznych, podzielić się pasją do żywności ekologicznej, poznać i wymienić poglądy z profesjonalistami oraz zainspirować się najnowszymi trendami w branży. W tym roku targi BIOFACH oraz VIVANESS (międzynarodowe targi naturalnej i organicznej pielęgnacji ciała) odbyły się w dniach 17-19 lutego, lecz z uwagi na pandemię COVID-19 zostały zrealizowane w przestrzeni wirtualnej. Program Targów obejmował 70 indywidualnych sesji rozmieszczonych na sześciu forach (forum BIOFACH, forum dotyczące specjalistycznego handlu detalicznego, forum na temat zrównoważonego rozwoju, polityki, nauki i Kongres VIVANESS), które poruszyły wszystkie aspekty trendów, danych liczbowych oraz faktów ze świata rynku produktów organicznych. Odbyły się również prezentacje dotyczące najważniejszych tematów, takich jak „pakowane nieopakowane” produkty ekologiczne oraz sesje specjalne dotyczące głównego tematu kongresu: „Kształtowanie transformacji. Silniejsi Razem".

Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2021-2027

Utworzono: .

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi publikuje Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2021-2027.

Jednocześnie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że załączony dokument będzie modyfikowany i doprecyzowywany – w szczególności względem wskaźników poszczególnych celów, w miarę postępu prac Komisji Europejskiej w zakresie nowego unijnego Planu Działań dla Rolnictwa Ekologicznego, rozmowami z Komisją Europejską o wdrażaniu Zielonego Ładu, a także prac UE nad rozporządzeniami dotyczącymi regulacji wspólnego rynku i wsparcia w nowej perspektywie finansowej oraz przygotowywanymi rozporządzeniami wykonawczymi i delegowanymi do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007.

Link do planu

 

Podsumowanie zadań badawczych w zakresie rolnictwa ekologicznego finansowanych przez MRIRWw roku 2020

Utworzono: .

W dniach 9-10 grudnia 2020r. Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. było organizatorem szkolenia on-line pn. „Podsumowanie zadań badawczych w zakresie rolnictwa ekologicznego finansowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w roku 2020”.

Prelegentami byli pracownicy naukowi:

  • Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w której realizowano 2 projekty badawcze - w zakresie określenia źródeł oraz przyczyn występowania w surowcach ekologicznych środków niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie oraz badania nad optymalizacją technologii procesów przetwórstwa mięsa, mleka i produktów akwakultury z jednoczesnym wydłużeniem trwałości przechowalniczej.
  • Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie – tematem badawczym była upraw roślin paszowych i optymalizacja produkcji ekologicznej pasz;
  • Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach – realizowano 2 tematy dotyczące oceny przydatności do uprawy w ekologicznym systemie produkcji najnowszych odmian zbóż ozimych i jarych;
  • Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach – realizowano 3 tematy dotyczące produkcji nasiennej roślin warzywnych, możliwości wykorzystania substancji podstawowych w ograniczaniu występowania chorób bakteryjnych w ekologicznej prasie pieczarki oraz badania w zakresie wykorzystania substancji podstawowych w ochronie ekologicznych upraw sadowniczych;
  • Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie Rybacki Zakład Doświadczalny w Żabieńcu- prowadzono badanie w zakresie optymalizacji warunków ekologicznej produkcji pstrąga;
  • Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie – badania nad zastosowaniem środowiskowych bakterii kwasu mlekowego do optymalizacji procesu produkcji ekologicznych twarogów;
  • Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – prowadzono badania w zakresie wykorzystania substancji podstawowych w ochronie ekologicznych upraw sadowniczych;
  • Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu - badania dotyczyły wpływu termicznych procesów technologicznych (np.: suszenie, prażenie, słodowanie, pieczenie, liofilizacja) na występowanie lub koncentrację substancji niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym;
  • Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie – prowadzono badania nad produkcją ekologicznego materiału siewnego roślin rolniczych.

Ze szczegółowymi wynikami przeprowadzonych badań, można zapoznać się wchodząc na strony internetowe w/w jednostek badawczych.

Łącznie prowadzono 13 badań o różnorodnej tematyce. Wszystkie tematy wkomponowują się w aktualne potrzeby producentów rolnych, służb doradczych, jednostek certyfikujących oraz zakładów przetwórczych. Według zapowiedzi MRiRW od przyszłego roku większy nacisk zostanie położony na badania z zakresu produkcji ekologicznego materiału siewnego. Związane jest to z wejściem nowego rozporządzenia UE regulującego produkcję ekologiczną.

Do pobrania:

Materiały szkoleniowe

Kopiowanie materiałów bez zgody autora jest niedozwolone!