Innowacyjne rozwiązania dla rolników prowadzących produkcję ekologiczną w Unii Europejskiej

Przykłady rozwiązań wypracowane przez grupę fokusową w ramach EPI-Agri.

Do pobrania