Materiały archiwalne

Dobór odmian zbóż najbardziej przydatnych do uprawy w gospodarstwach ekologicznych

Utworzono: .

Jednym z bardzo ważnych czynników decydujących o uzyskiwaniu wysokich i dobrych jakościowo plonów zbóż jest dobór odpowiedniej odmiany do określonych warunków glebowych i klimatycznych. W przypadku gospodarstw ekologicznych jest on jeszcze bardziej uzasadniony ze względu na pewne ograniczenia związane z możliwością  stosowana środków ochrony roślin czy nawożenia. W Krajowym rejestrze odmian jest obecnie zarejestrowanych kilkaset odmian zbóż, z czego wiele nie zostało wyhodowanych w naszym kraju. Wybór odmiany nie jest więc łatwy. Najpewniej jest stawiać na odmiany sprawdzone czyli te, które są plenne i stabilnie plonują w latach. Jednak należy pamiętać, że  nowe odmiany wnoszą duży postęp hodowlany. Szczególnie postęp dotyczy ciągłego zwiększania plenności odmian, ale również jest zauważalny w zwiększaniu odporności na porażanie przez grzyby chorobotwórcze, co ma ogromne znaczenie w uprawach ekologicznych.

Do pobrania:

Pełna treść artykułu