Podsumowanie IX edycji konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w 2016 roku

W dniach 07 - 10 października 2016 roku odbyły się w Łodzi IX Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej i Tradycyjnej NATURA FOOD. Podczas pierwszego dnia targów odbyła się ceremonia wręczenia statuetek i dyplomów wszystkim uczestnikom zgłoszonym do konkursu krajowego oraz pucharów i nagród laureatom konkursu krajowego na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w 2016 roku. Organizatorem konkursu było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu. Nabór uczestników oraz zgłoszenia do konkursu krajowego prowadziły Ośrodki Doradztwa Rolniczego, za wyjątkiem województwa podlaskiego, które w tym roku nie zgłosiło żadnego gospodarstwa.

W wyniku weryfikacji wojewódzkie komisje konkursowe wyłoniły do etapu krajowego po jednym najlepszym gospodarstwie ekologicznym z każdej z kategorii: „ekologia-środowisko” oraz „ekologiczne gospodarstwo towarowe.
Łącznie do etapu krajowego zgłoszono 29 gospodarstw.

Gospodarstwa zgłoszone do konkursu oceniane były w dwóch kategoriach:
- ekologia - środowisko;
- gospodarstwo towarowe.

W wyniku rozstrzygnięcia przyznano razem 6 nagród w tym po 1 wyróżnieniu w obu kategoriach.
W kategorii: ekologia – środowisko:
wyróżnienie otrzymali:
Anna i Janusz Cybul - województwo lubelskie
III miejsce:
Elżbieta i Zdzisław Kobus - województwo warmińsko – mazurskie
II miejsce:
Adam Skonieczny, województwo kujawsko – pomorskie
I miejsce:
Maciej Tomczak - województwo wielkopolskie


W kategorii: gospodarstwo towarowe
Wyróżnienie:
Agnieszka Kobryń – Pietrasiewicz i Jacek Pietrasiewicz -  województwo świętokrzyskie
III miejsce:
Bożena i Sławomir Fiutka - województwo lubelskie
II miejsce:
Leszek Futyma - województwo wielkopolskie
I miejsce:
Katarzyna i Grzegorz Łaski - województwo warmińsko – mazurskie

Dyplomy i puchary Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla finalistów krajowych w tych kategoriach wręczali: Andrzej Romaniuk – Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno –Spożywczych i Katarzyna Boczek, z-ca Dyrektora CDR w Brwinowie. Dyplomy i statuetki dla wszystkich laureatów z poszczególnych województw wręczyli Krzysztof Kielak – z-ca Dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin w MRiRW oraz Henryk Skórnicki – Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego O/Radom.