Materiały archiwalne

Stan rolnictwa ekologicznego w Polsce

Utworzono: .

W załączeniu prezentujemy kilka danych obrazujących stan rolnictwa ekologicznego w Polsce na przestrzeni lat 2004-2016. Dane pochodzą z Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych.
Prezentacja zawiera informacje dotyczące liczby producentów ekologicznych (stan na dzień 31 maja br.), powierzchni ekologicznych użytków rolnych, liczby przetwórni ekologicznych (stan na koniec 2015 r.) oraz wykaz upoważnionych jednostek certyfikujących.

Prezentacja (PDF)