Materiały archiwalne

Co nowego w Chwałowicach?

Utworzono: .

W naszym przykładowym ekologicznym gospodarstwie rolnym  doświadczenia polowe znalazły się w fazie, która pozwala już na dokonanie pewniej oceny upraw  (np. pod kątem wschodów roślin jarych, kondycji roślin w zależność od odmiany i warunków  glebowych czy też stopnia zachwaszczenia upraw prowadzonych w różnych wariantach). Dzisiaj przedstawimy   prowadzone doświadczenie polowe pt. „Ocena plonowania kukurydzy na kiszonkę w zależności od gatunku wsiewki ograniczającej zachwaszczanie”. Celem doświadczenia jest  ograniczenia zachwaszczenia, co przekłada się na zwiększenie  ilości pasz objętościowych o wyższej  zawartości węglowodanów w żywieniu bydła mlecznego. Autorami doświadczenia są  prof. Jerzy Księżak i dr Mariola Staniak – pracownicy Zakładu Uprawy Roślin Pastewnych IUNG-PIB w Puławach.

Na poletkach doświadczalnych w Chwałowicach wysiano kukurydzę w rozstawie rzędów 70 cm (ilość wysiewu – 100 tys.  ziaren/ha) oraz gatunki wsiewek: gryka (60-80kg/ha) , facelia (10kg/ha), gorczyca biała (15kg/ha) i koniczyna biała (10kg/ha). Wsiewki wysiano w międzyrzędach  kukurydzy co 20 cm (3 rzędy). Zbiór kukurydzy wykonany będzie w fazie dojrzałości mleczno-woskowej ziarna w której to roślina zawiera średnio od 33-35% suchej masy. Poniżej prezentujemy poletka doświadczalne z poszczególnymi wsiewkami na dzień 31.05.2016.

 

Niewątpliwie  negatywny  wpływ na stan roślin mają stosunkowo niskie opady atmosferyczne. W województwie mazowieckim są one niższe w skali całorocznej od średniej krajowej o ok. 50 mm. W maju br. opady w Chwałowicach osiągnęły  poziom 39,6 mm. Dla porównania w tym samym okresie,  na terenie Chwałowic w roku ubiegłym zanotowano 139,2 mm.