Materiały archiwalne

Podsumowanie badań w rolnictwie ekologicznym

Utworzono: .

W dniach 20 i 21 lutego br. w radomskim oddziale CDR odbyła się konferencja podczas której przedstawiono wyniki badań w zakresie rolnictwa ekologicznego realizowanych w roku 2013.

Było to już 9 podsumowanie! Jak ten czas leci. Dopiero trwała dyskusja, czy rolnictwo ekologiczne w ogóle ma sens (64 mld dolarów sprzedaży produktów rolnictwa ekologicznego w 2013 roku[1]!!), czy w ogóle możliwe są badania naukowe w tak „nienaukowej” branży?  Całe szczęście, że w MRiRW postanowiono wydzielić niewielką kwotę (cóż to jest w porównaniu z grantami KBN czy  7FP) na zainicjowanie badań na rzecz rolnictwa ekologicznego. Po dziesięciu latach 5 uczelni rolniczych i 8 instytutów rolniczych zaprezentowało wyniki badań w 30 tematach badawczych obejmujących różne aspekty produkcji ekologicznej.  Na niedawno zakończonych targach żywności ekologicznej BIOFACH w Norymberdze, w trakcie panelu poświęconego rozwojowi rolnictwa ekologicznego w krajach CEE , goście z m in. Ukrainy, Mołdawii, Rumunii podawali właśnie Polskę  jako przykład dobrych kontaktów między administracją, a sektorem rolnictwa ekologicznego.
Chciałoby się na pewno osiągnąć więcej - żeby każdy temat badawczy był podsumowany  konkretnymi zaleceniami dla praktyki. Czasami należy uzbroić się w cierpliwość - w badaniach polowych rzetelne wyniki, oparte o analizę statystyczną można uzyskać dopiero po  kilku latach badań (zwykle 3-ch). Podkreślano to na ostatnim podsumowaniu w związku z bardzo nietypowym przebiegiem pogody w roku 2013 (późny początek wegetacji -ponadnormatywne opady na początku sezonu wegetacyjnego i susza letnia). Taki już urok badań rolniczych - zmienna jest gleba, mikroklimat, klimat w ujęciu rocznym, odmiany, presja agrofagów. Podkreślić należy jednak wysoki poziom warsztatu badawczego w zakresie rolnictwa ekologicznego. Badania odbywają się bądź na specjalnych polach doświadczalnych bądź w gospodarstwach rolników ekologicznych - warunkiem lokalizacji doświadczeń jest certyfikat zgodny z  prawem.
W sesji uczestniczyli naukowcy, doradcy a także rolnicy ekologiczni - podkreślali oni, że w podstawowych dziedzinach mamy już kompleksowe zalecenia dotyczące podstaw uprawy i hodowli w warunkach ekologicznych. Pozostają pewne, nierozstrzygnięte kwestie specjalistyczne, które wymagają dalszych działań.
Badania zaowocowały także patentami, projektami konstrukcyjnymi czy metodykami uprawy/hodowli. Rozstrzygnięto chyba już ostatecznie niektóre kwestie sporne - jak np. skuteczność preparatów opartych na mikroorganizmach czy pewnych aktywatorów procesów biochemicznych. Wymagało to jednak ponad 5 lat badań. Zainteresowanych odsyłamy do wyników badań opublikowanych na stronach internetowych instytutów i uczelni.[1] FIBL 2014

Marek Krysztoforski