Goście z Rumunii w Radomiu

W dniach 10 i 11 października br.  w radomskim oddziale CDR przebywała dwunastoosobowa grupa  przedstawicieli ministerstwa rolnictwa oraz agencji płatniczej z Rumunii.

Kilkudniowy pobyt gości w naszym kraju zorganizowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Główny cel wizyty to zapoznanie się z charakterystyką rolnictwa ekologicznego w Polsce, jego uwarunkowaniami i doświadczeniami, a także z jakością żywności ekologicznej.

W Radomiu goście zwiedzili Centrum Praktycznego Szkolenia w Zakresie Małego Przetwórstwa, gdzie zaprezentowano im linie produkcyjne do przerobu owoców, mięsa, zbóż oraz  najnowszą linię do przerobu mleka. W Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym CDR w Chwałowicach zapoznali się z realizowanymi tu pracami badawczymi.

Po zakończeniu wizyty w Radomiu goście udali się do Łodzi na rozpoczynające się tam w dniu 11 października Targi Natura FOOD.


M.Sieczko