Dni z Rolnictwem Ekologicznym 2013

Konferencja naukowa i praktyczne warsztaty na polach Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu oraz Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach złożyły się na program tegorocznych Dni z Rolnictwem Ekologicznym, zorganizowanych przez radomski oddział CDR. Impreza odbyła się w dniach 2 i 3 lipca br.

Podczas konferencji, na temat wsparcia rolnictwa ekologicznego w nowej perspektywie finansowej, mówiła Ewa Szymborska z Departamentu Płatności Bezpośrednich MRiRW. Przedstawiła m.in. kryteria dostępu do płatności ekologicznych, rodzaje i kwoty wsparcia, listy proponowanych na lata 2014-2020 pakietów ekologicznych. Lech Goraj z IERiGŻ-PIB przedstawił wyniki ekonomiczne gospodarstw ekologicznych wg FADN. W swoim wystąpieniu wykładowca odniósł się do kategorii ekonomicznych wygenerowanych w badaniach prowadzonych przez instytut w roku 2011 na dużej reprezentatywnej próbie gospodarstw, w tym także 63 gospodarstw ekologicznych.
Po zakończeniu konferencji uczestnicy imprezy odwiedzili Pokazowe Gospodarstwo Ekologiczne w Chwałowicach gdzie zapoznali się z realizowanymi tu pracami badawczymi. We współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie prowadzone są wieloletnie doświadczenia na temat występowania mykotoksyn na wybranych gatunkach i odmianach zbóż. Kolejne doświadczenie dotyczy określenia wpływu różnych czynników na występowanie chorób i chwastów w łanie zbóż jarych. Wspólnie z IUNG-PIB w Puławach badane są metody ochrony naturalnych wrogów szkodników oraz zależności występowania chorób, szkodników i chwastów od płodozmianu i występowania roślin sąsiadujących w uprawach polowych. W ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego badane jest m.in. 29 odmian jęczmienia, 26 odmian pszenic (13 jarych i 13 ozimych), 21 odmian pszenżyta ozimego, 12 odmian żyta ozimego, osiem odmian owsa, 18 odmian kukurydzy, a także kilka odmian ziemniaków. W doświadczeniach oceniany jest plon oraz porażenie głównymi chorobami. Poza tym w Chwałowicach uprawiane jest cztery odmiany soi: Lissabon, Merlin, Aldana i Annushka.
We współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie prowadzone jest ciekawe doświadczenie z produkcji zwierzęcej, które dotyczy oceny zdrowotności i efektywności odchowu cieląt żywionych paszami własnymi z dodatkiem certyfikowanych mieszanek ziołowych. Celem doświadczenia jest określenie optymalnego czasu podawania ziół jako czynnika immunogennego, poprawa zdrowotności i wskaźników produkcyjnych cieląt i młodego bydła opasowego oraz poprawa cech jakościowych i organoleptycznych mięsa.
W warzywnictwie, we współpracy z Instytutem Ogrodnictwa, od ubiegłego roku prowadzone jest doświadczenie na temat „Agrotechniczna weryfikacja biodegradowalnych podłoży uprawowych i ekoaktywatorów glebowych”. Na trzydziestu poletkach doświadczalnych, w kilkudziesięciu kombinacjach nawozowych, uprawiany jest seler odmiany Diamant.
Uczestnicy imprezy zwiedzili także Centrum Praktycznego Szkolenia w Zakresie Małego Przetwórstwa, w tym uruchomioną w Chwałowicach pokazową linię do przemiału zboża, wzięli udział w praktycznym pokazie produkcji mąki orkiszowej i żytniej.


W drugim dniu imprezy, uczestnicy Dni z Rolnictwem Ekologicznym, spotkali się z pracownikami IUNG-PIB w Puławach, wysłuchali kilku ciekawych wykładów na temat znaczenia roślin motylkowatych w różnych systemach rolniczych oraz zwiedzili pola doświadczalne instytutu w Osinach.

W tegorocznej imprezie uczestniczyła kilkudziesięcioosobowa grupa doradców, rolników, przedstawicieli instytutów naukowych i jednostek certyfikujących.
M.Sieczko