Wizyta młodych rolników ze Szwecji

W ramach projektu South Baltic Deal w dniach 25-27.04.2013 została zorganizowana na terenie Polski wymiana młodych rolników, w której wzięło udział 10 osób, w tym pięciu rolników ze Szwecji i pięciu z Polski. Celem tej wizyty było zapoznanie uczestników z rolnictwem w Polsce poprzez obserwację najlepszych praktyk rolniczych w gospodarstwach o różnym profilu produkcji.

W trakcie trzydniowej wizyty uczestnicy odwiedzili m.in. Pokazowe Gospodarstwo Ekologiczne w Chwałowicach, które jest także gospodarstwem demonstracyjnym w projekcie Baltic Deal. Podczas spotkania ze specjalistami radomskiego CDR zapoznali się z hodowlą bydła rasy Limousine, metodą kompostowania obornika, produkcją mąki w małym młynie. Młodzi rolnicy byli szczególnie zainteresowani hodowlą bydła ze względu na własne zainteresowania w tym kierunku. Uwagę gości przykuła także sprawdzana aktualnie w Chwałowicach przydatność do tuczu w warunkach gospodarstwa ekologicznego kogutków ras: Zielononóżka Kuropatwiana i Red Rhode Island.

W programie wymiany były też wizyty w gospodarstwie sadowniczym Tomasza Bankiewicza w Komorowie, warzywniczym Adama Jeznacha w Wójtówce, które także jest gospodarstwem demonstracyjnym w projekcie Baltic Deal oraz w gospodarstwie Grzegorza Kocielnika w Ksawerynowie, specjalizującym się w chowie bydła mlecznego. Oprócz wizyt w gospodarstwach młodzi rolnicy wysłuchali dwóch interesujących wykładów: w Narodowym Centrum Młodych Rolników w Warszawie nt.” Działalności Centrum na terenie Polski” oraz w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat „Wsparcie rolnictwa i obszarów wiejskich w kontekście reformy Wspólnej Polityki Rolnej”.
 

Justyna Fila