Podsumowanie zadań badawczych z zakresu rolnictwa ekologicznego realizowanych w roku 2012 na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniach 27 i 28 lutego po raz kolejny odbyło się w radomskim oddziale CDR spotkanie nauki z praktyką. W konferencji podsumowującej wyniki badań w zakresie rolnictwa ekologicznego realizowanych w roku 2012 udział wzięło ponad sto osób, w tym dwudziestu gości z zagranicy - z Bułgarii, Szwecji, Rumunii, Ukrainy, Litwy i Węgier. Badania nad rolnictwem ekologicznym realizowało dwanaście jednostek naukowych w 27 tematach. Ze względu na charakter konferencji prowadzący badania przedstawiali jedynie skrócone wersje metodyki i wyników, tym bardziej, że niektóre doświadczenia trwają jeszcze zbyt krótko (ilość powtórzeń) by prezentować konkretne rekomendacje dla praktyki.

Z zakresu produkcji roślinnej realizowano jedenaście tematów, dotyczących głównie doboru odmian, ochrony przed szkodnikami i chorobami oraz przechowalnictwa. W produkcji ogrodniczej realizowano pięć tematów w tym dwa dotyczące produkcji zielarskiej. Z produkcji zwierzęcej omawiano osiem tematów, w tym tak ważne z punktu widzenia rolnictwa ekologicznego jak próba określenia standardów utrzymania dla jeleni, danieli i królików.

W ostatnich latach dofinansowywane są również zadania z zakresu przetwórstwa produktów ekologicznych. W roku 2012 realizowano trzy takie zadania, w tym dwa związane z produkcją pieczywa i  jedno z zakresu przetwórstwa mięsa.

Jako organizatorzy tych spotkań zauważamy wzrost zainteresowania transferem wiedzy do praktyki gdyż coraz częściej na konferencjach pojawiają się rolnicy i ich stowarzyszenia.

W przeddzień konferencji, pracownicy Wydziału Rolnictwa Ekologicznego MRiRW spotkali się z przedstawicielami jednostek doradztwa i stowarzyszeń rolników działających w obszarze rolnictwa ekologicznego. Na spotkaniu omówiono kierunki działań w zakresie upowszechniania wiedzy o rolnictwie i przetwórstwie ekologicznym oraz możliwości ich finansowego wsparcia. Uczestnicy spotkania przedstawiali swoje zamierzenia na najbliższą przyszłość, a pracownicy resortu omówili plany dotyczące promocji rolnictwa ekologicznego na rynkach zagranicznych.

Anna Litwinow