Wybrano najlepsze gospodarstwa ekologiczne 2012 r.

     Była to już piąta edycja Konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne, ogłoszonego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w ramach którego oceniano gospodarstwa w dwóch kategoriach: „EKOLOGIA-ŚRODOWISKO” i „EKOLOGICZNE GOSPODARSTWO TOWAROWE”. Konkurs został przeprowadzany dwuetapowo. Etap wojewódzki w każdym z 16 województw prowadziły wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego. Cieszył się on dużym zainteresowaniem, czego dowodem była liczba gospodarstw zgłoszonych do konkursu. Najwięcej zgłoszeń napłynęło do komisji konkursowych w województwach: lubuskim, podkarpackim, małopolskim i opolskim, najmniej w województwie lubelskim i warmińsko-mazurskim. Formularze zgłoszeniowe zawierały możliwość wyboru przez rolnika kategorii, w której składa zgłoszenie do konkursu. Ze 179 zgłoszonych gospodarstw komisje do oceny merytorycznej zakwalifikowały 175. W wyniku weryfikacji wojewódzkie komisje konkursowe wyłoniły do etapu krajowego po jednym, najlepszym gospodarstwie ekologicznym z każdej z dwóch kategorii.
     

Komisja powołana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod przewodnictwem prof. Józefa Tyburskiego wyłoniła laureatów krajowych. W każdej kategorii przyznano po trzy miejsca oraz wyróżnienia. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się na targach Natura Food w Łodzi, w dniu 12 października 2012.
     W kategorii ekologia-środowisko nagrody otrzymali:
I. Jolanta Bruździńska, Łubowo, woj. wielkopolskie,
II. Edward Czerwonka, Krzepielów, woj. lubuskie,
III. Ryszard Hryc, Jeńki, woj. podlaskie,
Wyróżnienie - Elżbieta i Zdzisław Kobus, Wawrochy, woj. warmińsko-mazurskie.
     W kategorii ekologiczne gospodarstwo towarowe nagrody otrzymali:
I. Artur Kisiel, Nieszków, woj. małopolskie,
II. Danuta i Jacek Plotta, Trzcińsk, woj. pomorskie,
III. Joanna i Krzysztof Rzeźniccy, Kazimierzów, woj. łódzkie,
Wyróżnienie - Halina i Leszek Glezer, Pławin, woj. lubuskie,
     Dodatkowe wyróżnienie otrzymała Pani Jadwiga Galaś z woj. zachodniopomorskiego, za ekologiczną produkcję nasienną.

Anna Litwinow