Wyłoniono laureatów tegorocznego Konkurs Wiedzy o Rolnictwie Ekologicznym

     W roku bieżącym formuła konkursu dla uczniów szkół sektora rolno-spożywczego była nieco inna niż w latach poprzednich. Konkurs odbył się w trzech etapach, a udział wzięło w nim 68 szkół sektora rolno-spożywczego z całego kraju w tym podległe MRiRW. Pierwszy etap odbywał się na poziomie szkoły i wyłonił po jednym zwycięzcy. Laureaci z etapu szkolnego uczestniczyli w etapie wojewódzkim, który odbył się 28 września br. w szesnastu ośrodkach doradztwa rolniczego. Na tym etapie w konkursie uczestniczyło 58 uczniów, którzy pisali test składający się z czterdziestu pytań a Ci którzy otrzymali największą ilość punktów (po jednym uczniu z województwa) reprezentowali swoje szkoły w etapie ogólnokrajowym.


     Laureaci etapu wojewódzkiego:
1. Województwo dolnośląskie – Dominik Wołoszyn z Zespołu Szkół CKR w Mokrzeszowie
2. Kujawsko-pomorskie – Krzysztof Szymczak z ZSCKR w Kowalu
3. Lubelskie – Grzegorz Wnuk z ZSCKR w Potoczku
4. Lubuskie – Karolina Kapturska z ZSCKR w Kamieniu Małym
5. Łódzkie – Kacper Nowak z ZSCKU w Wojsławicach
6. Małopolskie – Bartłomiej Słopnicki z ZSCKR w Bystrej
7. Mazowieckie – Dawid Zabadaj z ZSCKR w Studzieńcu
8. Opolskie – Michał Bartczyszyn z ZSCKR w Bogdańczowicach
9. Podkarpackie – Piotr Tomczyk z ZSCKR w Rzemieniu
10. Podlaskie – Adrian Trzasko z ZSCKR w Suwałkach
11. Pomorskie – Michał Dering z ZSCKP w Bolesławowie
12. Śląskie – Roman Bathelt z ZSR w Międzyświeciu
13. Świętokrzyskie – Marcin Pupka z ZSCKR w Chrobrzu
14. Warmińsko– mazurskie - Patryk Bańkowski z ZSKŚiA w Giżycku
15. Wielkopolskie – Beniamin Milewski z ZS w Opatówku
16. Zachodniopomorskie – Klaudyna Artych z ZSCKR w Boninie

     Etap ogólnokrajowy odbył się w CDR Oddział w Radomiu w dniu 5 października br. Komisja powołana przez dyrektora radomskiego oddziału CDR, po rozmowie ze wszystkimi finalistami wyłoniła 3 zwycięzców i przyznała dwa wyróżnienia.
     I miejsce - Kacper Nowak
     II miejsce - Beniamin Milewski
     III miejsce – Dawid Zabadaj
     Wyróżnienia otrzymali: Roman Bathelt i Karolina Kapturska
     Ceremonia wręczenia nagród rzeczowych oraz dyplomów laureatom i wyróżnionym odbyła się podczas Targów Natura FOOD w Łodzi 12 października br. Uczniowie przybyli na tę uroczystość ze swoimi rodzicami i nauczycielami. Nagrody wręczyli im Maria Sondij Korulczyk, dyrektor Departamentu Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Henryk Skórnicki dyrektor radomskiego oddziału Centrum Doradztwa Rolniczego.

         

 Anna Karwat