Międzynarodowe Targi Żywności i Produktów Ekologicznych

 

Udział w targach BIOFACH/VIVANESS wzięło 1442 wystawców z całego świata. Zapewniło to bogactwo ofert dla łącznie 13 800 zarejestrowanych zwiedzających ze 136 krajów. Oprócz profesjonalnie dopracowanego programu kongresowego, w tym roku ponownie zostały zaprezentowane nowości i trendy branżowe. Hasłami przewodnimi imprezy były produkty roślinne, produkty o niskiej zawartości cukru, żywność funkcjonalna, zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczna oraz kosmetyki przyjazne środowisku. Tak jak w poprzednich latach, również tym razem Polska zaprezentowała swoją bogatą ofertę produktową.

Pełen program oraz nagrania wykładów są dostępne na Platformie eSPECIAL BIOFACH / VIVANESS 2021 (https://www.biofach.de/en).

Co roku podczas Targów BIOFACH prezentowane są najnowsze dane statystyczne na temat rolnictwa ekologicznego na całym świecie. Od 2000 roku dane te są publikowane przez Instytut Badawczy Rolnictwa Ekologicznego- FiBL oraz Międzynarodową Federację Ruchów Rolnictwa Ekologicznego- IFOAM.

Najnowsze dane za rok 2019 :

Rolnictwo ekologiczne jest praktykowane w 187 krajach, a ponad 72 mln hektarów (wzrost o 1,6% w stosunku do 2018 roku) użytków rolnych jest uprawianych ekologicznie przez ok 3,1 miliona rolników (wzrost o 13% w stosunku do roku 2018). Globalna sprzedaż żywności i napojów ekologicznych również wzrosła i osiągnęła w 2019 r. ponad 106 miliardów euro. Wiodącym krajem są Stany Zjednoczone z 44,7 mld euro, a następnie Niemcy (12 mld euro) i Francja (11,3 mld euro). Odnośnie konsumpcji w przeliczeniu na jednego mieszkańca prym wiedzie Dania (344 euro). Pod względem powierzchni ekologicznych użytków rolnych niezmiennie liderem jest Australia (35,7mln ha). Na drugim miejscu znajduje się Argentyna (3,6 mln ha) a na trzecim Hiszpania (2,4 mln ha). Najwięcej producentów odnotowano w Indiach, następnie w Ugandzie i Etiopii (warto zwrócić uwagę, że są to jednocześnie bardzo mali producenci).

W Europie produkcją ekologiczną objęte było prawie 16,5 mln ha (stan na koniec 2019 roku) i jest to o prawie 1 mln ha więcej w porównaniu do roku 2018. Największą powierzchnią upraw ekologicznych może pochwalić się Hiszpania (2,4 mln ha), Francja (2,2 mln ha) i Włochy (2 mln ha) . Polska w tym zestawieniu zajmuje 9 miejsce. W 10 krajach minimum 10% użytków rolnych to użytki zarządzane ekologicznie. Liderem jest Lichtenstein (41 %), następnie Austria (26,1 %) i Estonia (22,3%). Liczba ekologicznych producentów wynosiła w 2019 roku 430 794, co jest wzrostem o 2,8% w stosunku do roku poprzedniego, natomiast liczba ekologicznych przetwórców wzrosła o 5,9% i wynosiła 81 719 przetwórców.