Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2021-2027

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi publikuje Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2021-2027.

Jednocześnie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że załączony dokument będzie modyfikowany i doprecyzowywany – w szczególności względem wskaźników poszczególnych celów, w miarę postępu prac Komisji Europejskiej w zakresie nowego unijnego Planu Działań dla Rolnictwa Ekologicznego, rozmowami z Komisją Europejską o wdrażaniu Zielonego Ładu, a także prac UE nad rozporządzeniami dotyczącymi regulacji wspólnego rynku i wsparcia w nowej perspektywie finansowej oraz przygotowywanymi rozporządzeniami wykonawczymi i delegowanymi do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007.

Link do planu