Podsumowanie zadań badawczych w zakresie rolnictwa ekologicznego finansowanych przez MRIRWw roku 2020

W dniach 9-10 grudnia 2020r. Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. było organizatorem szkolenia on-line pn. „Podsumowanie zadań badawczych w zakresie rolnictwa ekologicznego finansowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w roku 2020”.

Prelegentami byli pracownicy naukowi:

  • Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w której realizowano 2 projekty badawcze - w zakresie określenia źródeł oraz przyczyn występowania w surowcach ekologicznych środków niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie oraz badania nad optymalizacją technologii procesów przetwórstwa mięsa, mleka i produktów akwakultury z jednoczesnym wydłużeniem trwałości przechowalniczej.
  • Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie – tematem badawczym była upraw roślin paszowych i optymalizacja produkcji ekologicznej pasz;
  • Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach – realizowano 2 tematy dotyczące oceny przydatności do uprawy w ekologicznym systemie produkcji najnowszych odmian zbóż ozimych i jarych;
  • Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach – realizowano 3 tematy dotyczące produkcji nasiennej roślin warzywnych, możliwości wykorzystania substancji podstawowych w ograniczaniu występowania chorób bakteryjnych w ekologicznej prasie pieczarki oraz badania w zakresie wykorzystania substancji podstawowych w ochronie ekologicznych upraw sadowniczych;
  • Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie Rybacki Zakład Doświadczalny w Żabieńcu- prowadzono badanie w zakresie optymalizacji warunków ekologicznej produkcji pstrąga;
  • Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie – badania nad zastosowaniem środowiskowych bakterii kwasu mlekowego do optymalizacji procesu produkcji ekologicznych twarogów;
  • Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – prowadzono badania w zakresie wykorzystania substancji podstawowych w ochronie ekologicznych upraw sadowniczych;
  • Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu - badania dotyczyły wpływu termicznych procesów technologicznych (np.: suszenie, prażenie, słodowanie, pieczenie, liofilizacja) na występowanie lub koncentrację substancji niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym;
  • Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie – prowadzono badania nad produkcją ekologicznego materiału siewnego roślin rolniczych.

Ze szczegółowymi wynikami przeprowadzonych badań, można zapoznać się wchodząc na strony internetowe w/w jednostek badawczych.

Łącznie prowadzono 13 badań o różnorodnej tematyce. Wszystkie tematy wkomponowują się w aktualne potrzeby producentów rolnych, służb doradczych, jednostek certyfikujących oraz zakładów przetwórczych. Według zapowiedzi MRiRW od przyszłego roku większy nacisk zostanie położony na badania z zakresu produkcji ekologicznego materiału siewnego. Związane jest to z wejściem nowego rozporządzenia UE regulującego produkcję ekologiczną.

Do pobrania:

Materiały szkoleniowe

Kopiowanie materiałów bez zgody autora jest niedozwolone!