Dobór odmian zbóż do uprawy w gospodarstwach ekologicznych

Wybór odpowiedniej odmiany jest kluczowym elementem decydującym o sukcesie uprawy.

W Rejestrze Odmian Roślin Uprawnych (oficjalnym rejestrze prowadzonym przez COBORU ) znajdują się tysiące odmian roślin przeznaczonych do uprawy. W doborze odmian do produkcji metodami ekologicznymi pamiętać musimy, że liczba odmian jest zdecydowanie mniejsza, bo ograniczona wymogami zasad produkcji ekologicznej. Nie wszystkie odmiany mogą być z powodzeniem stosowane w gospodarstwach ekologicznych. Wybierając do uprawy odmiany trzeba być świadomym, że nie ma odmiany całkowicie odpornej na choroby.

Należy pamiętać, iż wolno uprawiać wyłącznie odmiany dopuszczone do obrotu i będące w Rejestrze Odmian COBORU. W przypadku gospodarstw ekologicznych w pierwszej kolejności rolnik zobowiązany jest stosować odmiany znajdujące się na liście odmian ekologicznych prowadzonej przez PIORIN . Gdy odmiany, którą chcemy uprawiać nie ma na w/w. liście, wtedy należy się zwrócić do WIORIN o dopuszczenie takiej odmiany do uprawy w gospodarstwie ekologicznym.

Podjęcie decyzji o wyborze odpowiedniej odmiany mogą już obecnie ułatwić ( w niedużej skali, ale jednak) doświadczenia prowadzone metodami ekologicznymi, np. realizowane w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (w woj. mazowieckim) czy badania w ramach systemu EDO - Ekologicznego Doświadczalnictwa Odmianowego.

Do pobrania:

Pełna treść artykułu