Materiały archiwalne

Możliwości przeprojektowania systemu upraw w gospodarstwach ekologicznych

Utworzono: .

Możliwości przeprojektowania systemu upraw w gospodarstwach ekologicznych . Jak prowadzić nawożenie zgodzie z nowymi przepisami programu azotanowego”

W dniach 11-12.10.2018 w hali EXPO Łódź  CDR O/Radom zorganizował w ramach Sieci Innowacji w Rolnictwie konferencje pn. Możliwości przeprojektowania systemu upraw w gospodarstwach ekologicznych . Jak prowadzić nawożenie  zgodnie z nowymi przepisami programu azotanowego.”

Celem operacji było wspieranie innowacji w rolnictwie , produkcji żywności ekologicznej poprzez ułatwienie tworzenia oraz funkcjonowania sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami doradczymi , jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego oraz innymi podmiotami działającymi w sektorze rolnictwa ekologicznego.

Konferencja zgromadziła głównych uczestników systemu rolnictwa ekologicznego tj.rolników ekologicznych, doradców zajmujących się rolnictwem ekologicznym , przedstawicieli nauki, przedsiębiorców produkujących środki produkcji dla rolnictwa ekologicznego.

Jednocześnie konferencja umożliwiła zaprezentowanie najlepszych rozwiązań i praktyk podczas dyskusji i wykładów. Jednym z efektów konferencji poza przedstawieniem innowacji możliwych do zastosowania w gospodarstwach ekologicznych było nawiązanie kontaktów pomiędzy doradcami, przedsiębiorcami i rolnikami oraz dzięki możliwości uczestniczenia w drugim dniu konferencji w Międzynarodowych Targach Żywności Ekologicznej i Naturalnej NATURA FOOD 2018 nawiązanie kontaktów z dystrybutorami żywności ekologicznej.

W ramach operacji wiedzę dotyczącą nowych innowacyjnych systemów gospodarowania uzyskało łącznie 100 osób , które mogą zastosować te systemy bezpośrednio w swoich gospodarstwach ( 40 rolników) lub przekazywać wiedzę rolnikom w ramach współpracy ( 53 doradców i 7 osób z podmiotów współpracujących na rzecz rolnictwa ekologicznego w tym 1 przedstawiciel nauki).

Tematyka konferencji dotycząca permakultury, nowych mieszanek dla rolnictwa ekologicznego pozwala rolnikom ekologicznym na zoptymalizowane nawożenie zwłaszcza nawozami naturalnymi co w kontekście nowych przepisów prawnych ( program azotanowy) pozwala na prawidłowe połączenie zasad ekologicznego rolnictwa i wymogów programu (możliwość zastąpienia części nawozów naturalnych wprowadzeniem do uprawy mieszanek, stosowanie permakultury.)

IMG 20181011 113238IMG 20181011 140117

IMG 20181011 154704IMG 20181011 173027

 

Anna Litwinow

 

logo