Materiały archiwalne

Nowe rozporządzenie dotyczące zasad rolnictwa ekologicznego, które będzie obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku.

Utworzono: .

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007

Rozporządzenie