Kurs rolnictwa ekologicznego

W ramach kursu są zaplanowane:

  • 14 miesięcy praktyk u doświadczonych rolników w najciekawszych gospodarstwach ekologicznych z całej Polski (minimum 35 godz./tyg.),
  • około 80 dni nauki stacjonarnej podczas zjazdów w siedzibie EUL w Grzybowie. Każdy zjazd będzie poświęcony innemu zagadnieniu: gleba, rośliny, zwierzęta, człowiek. Zajęcia prowadzą praktycy – rolnicy i pracownicy uniwersyteccy z Polski oraz zagranicy,
  • 8 trzydniowych wyjazdów studyjnych do ciekawych gospodarstw ekologicznych w całej Polsce.

Podczas kursu dużą wagę przykładamy także do pokazania szerszego, globalnego kontekstu ekologicznego gospodarowania oraz pobudzamy do dyskusji o kierunkach rozwoju wsi, rolnictwa i świata. Nasi studenci mają możliwość odkrywania swojego potencjału i wszechstronnego rozwoju swoich umiejętności, także w takich dziedzinach jak rękodzieło, sztuka i śpiew, które są nieodłącznym elementem każdego zjazdu stacjonarnego.

Link do ramowego programu kursu http://eul.grzybow.pl/kursy/program

Chcemy, aby nasz kurs był dostępny dla wszystkich, bez względu na sytuację materialną, dlatego pokrywamy w całości koszt nauki oraz w większej części koszty noclegów i wyżywienia. Studenci opłacają tylko część kosztów wyżywienia podczas zjazdów stacjonarnych w siedzibie EUL w Grzybowie – opłata za jeden semestr wynosi 500zł (kurs to cztery semestry). Studenci ponoszą także koszty dojazdów na zjazdy oraz ubezpieczenia.

Kurs rozpoczynamy zjazdem stacjonarnym w Grzybowie 26 lutego 2018 roku. Koniec kursu planowany jest na grudzień 2019 roku. Przesyłam link do szczegółowego harmonogramu III kursu http://eul.grzybow.pl/images/erasmus/harmonogramIII.jpg

Zgłoszenia na kurs przyjmujemy do 31 stycznia 2018 roku, formularz zgłoszeniowy znajduje się na  stronie internetowej http://eul.grzybow.pl/kursy/rekrutacja.