Kurs rolnictwa ekologicznego

Ekologiczny Uniwersytet Ludowy w Grzybowie prowadzi nabór na dwuletni kurs rolnictwa ekologicznego, który będzie organizowany przez Ekologiczny Uniwersytet Ludowy w Grzybowie, http://www.eul.grzybow.pl/.

Współczesne rozwiązania w nawożeniu roślin polowych

Zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju produkcja rolnicza, której celem jest produkcja żywności o dobrych parametrach jakościowych, musi być prowadzona zgodnie z wymogami ochrony środowiska naturalnego. Jednym z nich jest minimalizacja strat składników mineralnych, a w szczególności azotu i fosforu do środowiska wodnego. Warunek ten może być spełniony wówczas, gdy nawożenie jest dobrze dostosowane do potrzeb pokarmowych roślin i warunków glebowych.

Cały artykuł

Innowacyjne rozwiązania dla rolników prowadzących produkcję ekologiczną w Unii Europejskiej

Przykłady rozwiązań wypracowane przez grupę fokusową w ramach EPI-Agri.

Do pobrania

Gleba - warsztat pracy rolnika ekologicznego

Jak utrzymać żyzność gleby w warunkach rolnictwa ekologicznego? Trzeba konsekwentnie i przez wiele lat wpływać na środowisko glebowe. Zmiana płodozmianu, uprawy bobowate, poplony, zwiększenie zawartości substancji organicznej powoduje głębokie zmiany w strukturze, chemizmie i biologii gleby w systemie  ekologicznym.

Cały artykuł